Naslovnica

6.5.2021. – Nije riječ o sindikalnom porezu, već o ispravljanju nepravde prema članovima sindikata koji financiraju kolektivno pregovaranje

Članovi sindikata, kroz organizirano djelovanje, ključni su akteri borbe za povoljniji radno-pravni status i veća prava svih radnika. Oni u toj borbi sudjeluju vlastitom aktivnošću i financiranjem stručnog aparata u sindikatima bez čega ne bi bilo ni ekonomske ni pravne podloge za kolektivno pregovaranje niti kontrole provedbe i zaštite prava radnika. Nečlanovi sindikata, s druge […]

5.5.2021. – Aladrović o ideji “sindikalnog poreza”: “To je samo jedan od prijedloga”, Sever: “Nismo pohlepni, novac može ići i u humanitarne svrhe”

Razmatra li Vlada prijedlog sindikata prema kojemu bi i nečlanovi morali plaćati određenu naknadu budući da konzumiraju prava za koja su se izborili sami sindikati? Ideja o obveznom plaćanju naknade i za nečlanove sindikata koja se ovih dana ponovno aktualizirala, stara je više o 15 godina, te je bila uvrštena u Zakon o radu iz […]

5.5.2021. – Mijenja se Zakon o radu, tražit će se smanjenje nekih radničkih prava

Novim Zakonom o radu Vlada namjerava destimulirati zapošljavanje na određeno vrijeme, ali i omogućiti lakše otpuštanje te smanjenje otpremnina i otkaznih rokova. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike okončalo je konzultativne razgovore s predstavnicima sindikalnih centrala i Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) o izmjenama Zakona o radu (ZOR). O zakonskim izmjenama će se sa […]

3.5.2021. – RTL Danas o Zakonu o radu

Sever u RTL-u Danas o radu nakon 65 godina: ‘Mi time nismo izgubili. Otvorit će se samo prostor da ljudi dulje rade’ Kaže kako je danas radnici imaju puno problema Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever gostovao je u RTL Danas. Kaže kako je danas radnici imaju puno problema: “Činjenica je da su ključni problemi […]