Savez za željeznicu

www.szz.hr

Savez za željeznicu je neprofitna krovna udruga svih zainteresiranih dionika za boljitak željezničkog prometa u Hrvatskoj. Osnovan je 2008. godine, a sjedište mu je u Zagrebu. Savez djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija čiji su osnivači sindikati i poduzeća iz željezničkog sektora. Trenutno, Savez za željeznicu broji više od 30 članica, među kojima se nalaze i poduzeća i razne udruge.

Tijekom osam godina postojanja Savez za željeznicu proveo je čitav niz istraživačkih i promotivnih aktivnosti u cilju promocije željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitog i naročito sigurnog moda javnog prijevoza. Uz to Savez je posvećen i promoviranju svog ostalog javnog prijevoza u cilju stvaranja sustava integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta u čitavoj Hrvatskoj gdje bi se suvremena željeznica svojom kvalitetom trebala pozicionirati kao ključni prijevozni mod. Sve te aktivnosti Savez je proveo kako bi se unaprijedio prometni sektor u Hrvatskoj i Europi, te kako bi se naše društvo primaklo dostizanju održivog prometnog sustava, a time i održivog razvoja.

Poznato je da temeljni strateški dokumenti Europske unije, poput Bijele knjige o transportu, postavljaju za cilj ekstenzivan razvoj željezničkih usluga i infrastrukture kako bi se do 2050.-te godine ukupni udio putovanja automobilom i prijevoz kamionima na veće udaljenosti smanjio na 50%, dok bi željeznica trebala imati znatno veći modalni omjer nego danas.

Savez se također, a vezano uz priču dostizanja održive mobilnosti, posvetio i istraživanjima i promoviranju pješačenja i bicikliranja, odnosno razvoju pješačke i biciklističke infrastrukture kako bi se kvalitetnim pješačkim i biciklističkim stazama znatno poboljšala dostupnost kolodvora i stajališta javnog prijevoza.

Do sada je Savez sudjelovao kao partner u 4 međunarodna EU projekta vezano uz razvoj željeznice, integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta. Možda najznačajniji od njih bio je LivingRAIL koji je trajao od 2012. – 2015. godine. Projekt je vodio glasoviti Njemački institut Franhofer ISI iz Karlsruhea u Njemačkoj, a partneri su još bili čitav niz vodećih prometnih istraživačkih sveučilišta i instituta iz Vel. Britanije, Italije, Španjolske i Austrije. Projekt se bavio smjernicama razvoja željezničkih i ostalih sustava javnog prijevoza kako bi se dostigla strateški zacrtana vizija održive Europe do 2050.-te godine.

Tu je i sudjelovanje u izradi ili vođenje projekata izrade čak 7 studija i idejnih projekata razvoja željeznice i javnog prijevoza. Izdano je i 3 brošure vezano za razvoj putničkog, te 2 brošure vezano za razvoj teretnog prijevoza. Tijekom 8 godina organizirano je ukupno 12 velikih stručnih skupova, konferencija i radionica na nacionalnoj i regionalnoj razini gdje je prisustvovalo oko 1.000 političara, strunjaka, novinara i dužnosnika u udrugama građana. U cilju promoviranja javnog prijevoza organizirana su stručna putovanja za predstavnike javne uprave i samouprave, ministarstva, predstavnike prijevoznika u autobusnom i željezničkom prijevozu, predstavnike upravitelja infrastrukture, novinare. Ta su putovanja obuhvatila preko 50 ljudi koji su upoznati sa suvremenim sustavima integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta.

Savez je proveo i nekoliko projekata u kojima je školsku djecu, njih preko 200 u Međimurskoj županiji, Zagrebu, Sisku i Varaždinu upoznao s idejom integriranog prijevoza putnika, prednostima željeznice i javnog prijevoza nad automobilima, te prednostima bicikliranja. Trenutno se takav sličan projekt provodi u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje će edukacijom biti obuhvaćeno oko 350 učenika. Cilj je projekt uskoro proširiti po čitavoj Hrvatskoj.

Djelatnici Saveza s partnerima sudjeluju i u izradi potpuno novog Kurikuluma održive mobilnosti kojeg je za Sveučilište Sjever u Koprivnici naručio Grad Koprivnica. Projekt se sufinancira iz EU projekta Civitas Dyn@mo, a kurikulum će omogućiti školovanje mladih visokoobrazovanih prometnih inženjera koji će dobro poznavati ekološke i energetske prednosti željeznice i javnog prijevoza, a također dobro poznavati kako stvarati sustave integriranog i intermodalnog prijevoza, suvremenu prometnu ekonomiju i sve ostale stavke koje su važne za stvaranje održivog prometnog sustava.

U tijeku su i pripreme za sudjelovanje u još dva velika EU projekta s partnerima iz preko 10 europskih zemalja. Projekti su prošli prvu fazu evaluacije, a ukoliko budu prihvaćeni u drugoj fazi Savez očekuje trogodišnji rad na projektima koji će inovativno pristupiti dodatnom razvoju željeznice i integriranog prijevoza putnika u srednje i slabo naseljenim europskim regijama.

Ante Klečina