Fotogalerija

Autor fotografija: Dragutin Staničić

Rođen sam u Zagrebu 1957. godine, nakon završene srednje škole u ŽOC-u 1975. zapošljavam se u Sekciji SiT uređaja u tadašnjem DEC Zagrebu, na održavanju VN energetskih uređaja koji služi za napajanje SS i TK uređaje od Zagreba-Novske. Od 2002. god radim na radnom mjestu Šefa dionice EEP Zagreb.

Kako potječem iz željezničarske obitelji, ljubav prema željeznici usađena je od najranije mladosti.

U osnovnoj školi ušao sam u svijet fotografije. Tokom niza godina fotografirao sam  tisuće i tisuće fotografija s prostora naša zemlje i inozemstva. Nakon dolaska iz Domovinskog rata intenzivnije počinjem pratiti događanja na Hž-u, te danas posjedujem jednu od najvećih sređenih zbirki fotografija sa željezničkom tematikom  u RH. Dakako da bi tako veliku zbirku realizirao trebalo nakon klasičnih dia i negativ filmova prijeći u digitalno doba, pratiti nove standarde i računalnu tehniku  uz velika odricanja i razumijevanje obitelji. Brojne fotografije o ljepotama i znamenitostima u Hrvatskoj, iz života , rada i poslovanja Hž-a i izdvojenih društava , te povijesti željeznice na teritoriju RH, objavljivane su u putnoj reviji Euro City, mjesečniku Željezničar, promidžbenim materijalima HŽ-a, izložbama, časopisima ITHŽ-a ,godišnjim izvješćima Hž-a, izdanjima SIHŽ, internetskim stranicama te domaćim i inozemnim časopisima i novinama.

U ovoj foto galeriji želja mi je da se vide i budu viđeni brojni djelatnici Infrastrukture, članovi SIHŽ i njihovi simpatizeri, koji 29. svibnja obilježavaju 15. obljetnicu od osnutka, djelatnici koji svojim svakodnevnim odgovornim radom , marljivošću, upornošću, održavaju temelje željezničkog sustava tokom cijele godine.