Kontakti

PREDSJEDNIK     -      Slavko Proleta

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348 548, VPN 72892, tel. 01/457 39 39,  01/378 31 78,  fax. 01/378 31 68

ŽAT. 833 22 61   fax. 833 23 61

e-mail. predsjednik1@sihz.hr; slavko.proleta@hzinfra.hr

 

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA    -    Mirjana Konjić, mag. iur.

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348-533, VPN 72887, tel. 01/378 31 49, fax. 01/378 31 68

e-mail. mirjanak@sihz.hr

 

SREDIŠNJI ODBOR GLAVNOG POVJERENIŠTVA SIHŽ-a

Slavko Proleta, predsjednik

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348 548, VPN 72892,  tel. 01/457 39 39,  01/378 31 78,  fax. 01/378 31 68

ŽAT. 833 22 61    fax. 833 23 61

e-mail. predsjednik1@sihz.hr; slavko.proleta@hzinfra.hr

 

Mirjana Konjić, mag. iur. zamjenica predsjednika sindikata

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348-533, VPN 72877, tel. 01/378 31 49, fax. 01/378 31 68

e-mail. mirjanak@sihz.hr

 

Djelatnost građevinskog održavanja

Tomislav Špoljarević, dopredsjednik

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/230 378, mob. 098/499 897, VPN 4029, 098/348 515, VPN 72879,

e-mail. tomislav.spoljarevic@gmail.com; tomislav.spoljarevic@hzinfra.hr

 

Djelatnost održavanja EEP

Željko Pribanić, dopredsjednik

Rijeka, Krešimirova 1

mob. 098/241 966, VPN 72896, tel. 051/377 016

e-mail. zeljko.pribanic@hzinfra.hrjpriba12@gmail.com

 

Djelatnost održavanja SS i TK

Zdravko Kučinić, dopredsjednik

Ogulin, J. J. Strosmayera 10

tel. 047/522 738, mob. 099/2705 688, VPN 72871

e-mail. zdravko.kucinic1@ka.t-com.hr, zdravko.kucinic@hzinfra.hrzkucinic2508@gmail.com

 

Darko Kos, Zamjenik dopredsjednika djelatnosti održavanja SS i TK

Novska, Kolodvorska 22

Mob. 098/348 523, VPN 72883

e-mail. darko.kos@hzinfra.hr, darko.kos13@gmail.com

 

Djelatnost Ostali

Vilko Kubičko, dopredsjednik

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348 509, VPN 72876, fax. 01/378 31 68

e-mail. vkubicko@sihz.hr

 

ZAMJENICI DOPREDSJEDNIKA DJELATNOSTI SINDIKATA

Djelatnost građevinskog  održavanja – zamjenik

Dragan Gašpar

Sisak, Vatroslava Lisinskog 1

mob. 098/499-896, VPN 4028, mob. 098/348 541, VPN 72890

e-mail. dragan.gaspar@hzinfra.hr

 

Djelatnost održavanja EEP – zamjenik

Dalibor Dragočajac

Novska, Dionica KM Novska, Kolodvorska 20

mob. 091/164-9736

e-mail. dalibor.ddalibor@gmail.com

 

Djelatnost održavanja SS i TK – zamjenik

Darko Kos

Novska, Kolodvorska 22

Mob. 098/348 523, VPN 72883

e-mail. darko.kos@hzinfra.hr

 

Djelatnost ostali – zamjenik

Ivan Katić

Vinkovci, Mehanizacija, Kolodvorska bb

mob.099 227 1058

e-mail. ivan.katic@prg.hr

 

GLAVNO POVJERENIŠTVO SINDIKAT

KARLOVAC – Ivica Krnežić, glavni povjerenik podružnice

Karlovac, Rajnerova 5

mob. 098/348-501, VPN 72874, tel. 047/600 572, fax. 047/600 573

e-mail. ivica.krnezic@hzinfra.hr

 

KOPRIVNICA – Darko Jurković, glavni povjerenik podružnice

Koprivnica, Križevačka 69

Mob. 099/6172 453, VPN 4412, mob. 099/468 0420, VPN 72420, tel.048 /713 415, fax.48505

email. darko.jurkovic@hzinfra.hr

 

KNIN – Vitomir Akrapović, glavni povjerenik podružnice

Knin, Trg Ante Starčevića 1

mob. 098/1848 930, mob. 099/273 0812, VPN 72863

e-mail. sihzpod.knin@gmail.com

 

NOVSKA – Darko Kos, glavni povjerenik podružnice

Novska, Kolodvorska 22

Mob. 098/348 523, VPN 72883

e-mail. darko.kos@hzinfra.hr, darko.kos13@gmail.com

 

OGULIN – Igor Jelić, glavni povjerenik podružnice

Ogulin, J.J. Strosmayera 10

mob. 098/431 532, VPN 4566, tel. 047/522 738

e-mail. igor.jelic@hzinfra.hrogulin@sihz.hr

 

OSIJEK – Vinko Kordić, glavni povjerenik podružnice

Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 2

mob. 099/273 0963, VPN 72862, tel. 031/520 246

email. vinko.kordic@hzinfra.hr

 

POGONI INFRASTRUKTURE – Boris Žmirić – glavni povjerenik Podružnice 

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. +38598307581, VPN 3126, tel. 01/378 3342

e-mail. boris.zmiric@prg.hr

 

PLOČE – Dragan Vego, glavni povjerenik podružnice

Ploče, Trg kralja Tomislava 19

mob. 098/348-534, VPN 72888, tel. 020/685 193, fax. 020/685 193

e-mail. vegodragan@gmail.com

 

PULA – Katica Dominis, glavni povjerenik podružnice

Pula, Tršćanska 21

mob. 098/348-538, VPN 72889, tel. 052/541 717, fax. 052/540 059

e-mail. pula@sihz.hrkatica.dominis@hzinfra.hr

 

RIJEKA – Željko Pribanić, glavni povjerenik podružnice

Rijeka, Krešimirova 1

mob. 098/241 966, VPN 72896, tel. 051/377 016,

e-mail. zeljko.pribanic@hzinfra.hrjpriba12@gmail.com

 

SLAVONSKI BROD – Ivo Blažević, glavni povjerenik podružnice

Slavonski Brod, Trg kralja Tomislava 1

tel. 035/277 454, fax.035/277 247, mob.098/982 3844, mob. 099/273 0813, VPN 72864

e-mail. ivo.blazevic@hzinfra.hr

 

SISAK – Dragan Gašpar, glavni povjerenik podružnice

Sisak, Vatroslava Lisinskog 1

mob. 098/499-896 VPN 4028, mob. 098/348 541, VPN 72890

e-mail. dragan.gaspar@hzinfra.hr

 

SPLIT – Luka Runjić, glavni povjerenik podružnice

Split, Zlodrina poljana 21

mob. 098/348-547, VPN 72891, tel. 021/383 505, fax. 021/490 233

e-mail. split@sihz.hr, luka.runjic@hzinfra.hr, lukarunjic@gmail.com

 

VINKOVCI – Bruno Buhač, Glavni povjerenik podružnice

Vinkovci, Trg kralja Tomislava bb

mob. 098/9824017, VPN 72872

e- mail. vinkovci@sihz.hrbruno.buhac@hzinfra.hr

 

VARAŽDIN – Nenad Trtinjak, Glavni povjerenik podružnice

Varaždin, Matice Hrvatske 2

mob. 098/348 499, VPN 72873, žat. 877 2494, fax 042/200 260

e-mail. varazdin@sihz.hr

 

ZAGREB I – Mladen Novosel, Glavni povjerenik podružnice

Zagreb, Trnjanska 11f

žat 42 43, tel. i fax. 01/48 41 397, mob. 098/348-516, VPN 72880, mob. 098/230 377

e-mail. zagreb1@sihz.hrMladen.Novosel@hzinfra.hr

 

 

RADNIČKA VIJEĆA – HŽI d.o.o.

Radničko vijeće regija Centar

Ivona Katuša – Sindikalni povjerenik u funkciji RV

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

tel. 01/378 30 89, fax. 378 31 68, mob. 098/348 512, VPN 72877

e-mail. ivona@sihz.hr

 

Radničko vijeće Regija Istok

Katica Dominis – Sindikalni povjerenik u funkciji RV

Pula, Tršćanska 21

mob. 098/348-538, VPN 72889, tel. 052/540 717, fax. 052/540 059

e-mail. pula@sihz.hrkatica.dominis@hzinfra.hr

 

Radničko vijeće Regija Jug

Marina Zadro – Sindikalni povjerenik u funkciji RV

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

tel: 378 31 78, fax: 378 31 68, mob: 099/476 5237, VPN 72837

email: sihz@sihz.hr

 

Radničko vijeće regija Sjever

Vilko Kubičko – Sindikalni povjerenik u funkciji RV

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

mob. 098/348 509, VPN 72876, fax. 01/378 31 68

e-mail. vkubicko@sihz.hr

 

Radničko vijeće Regija Zapad

Željko Pribanić – Sindikalni povjerenik u funkciji RV

Rijeka, Krešimirova 1,

mob. 098/241 966, VPN 72896, tel. 051/377 016, fax. 051/373 066

e-mail. zeljko.pribanic@hzinfra.hrjpriba12@gmail.com

 

 

RADNIČKO VIJEĆE – PG d.o.o.

Dragan Vego – Sindikalni povjerenik u funkciji RV u PP Održavanje

Ploče, Trg kralja Tomislava 19

mob. 098/348-534, VPN 72888, tel. 020/685 193, fax. 020/685 193

e-mail. vegodragan@gmail.com

 

 

KOORDINATORI  ZNR

Dragan Gašpar

Koordinator ZNR PRJ za održavanje GIP – a Centar

Sisak, Vatroslava Lisinskog 1,

mob. 098/499-896 VPN 4028, mob. 098/348 541, VPN 72890

e-mail. dragan.gaspar@hzinfra.hr

 

Dinko Bevanda

Koordinator ZNR PRJ za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

tel: 378 31 78, fax: 378 31 68, mob: 098/348 525, VPN 72885

e-mail: dinkob@sihz.hr

 

Bruno Buhač

Koordinator ZNR PRJ za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Istok

Vinkovci, Trg kralja Tomislava bb

mob. 098/9824017, VPN 72872

e- mail. vinkovci@sihz.hrbruno.buhac@hzinfra.hr

 

Luka Runjić

Koordinator ZNR PRJ za održavanje GIP – a Jug

Split, Zlodrina poljana 21

mob. 098/348-547, VPN 72891, tel. 021/383 505, fax. 021/490 233

e-mail. split@sihz.hr

 

Nenad Trtinjak

Koordinator ZNR PRJ za održavanje GIP – a Sjever

Varaždin, Matice Hrvatske 2

mob. 098/348 499, VPN 72873, žat. 877 2494, tel. i fax 042/200 260

e-mail. varazdin@sihz.hr

 

Darko Jurković

Koordinator ZNR PRJ za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Sjever

Koprivnica, Križevačka 69

Mob. 099/6172 453, VPN 4412, mob. 099/468 0420, VPN 72420, tel. 48415, fax.48505

email. darko.jurkovic@hzinfra.hr

 

Zdravko Kučinić

Koordinator ZNR PRJ za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Zapad

Ogulin, J. J. Strosmayera 10

tel. 047/522 738, mob. 099/2705 688, VPN 72871

e-mail. zdravko.kucinic1@ka.t-com.hr, zdravko.kucinic@hzinfra.hrzkucinic2508@gmail.com

 

 

FINANCIJE – OSIGURANJE

Ivona Katuša

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

tel. 01/378 30 89, fax. 378 31 68, mob. 098/348 512, VPN 72877

e-mail. ivona@sihz.hr

 

 

KREDITI – SKUP – Sindikalna kasa uzajamne pomoći

Marina Zadro

Zagreb, Ulica kneza Branimira 6

tel: 378 31 78, fax: 378 31 68, mob: 099/476 5237, VPN 72837

e-mail: sihz@sihz.hr,  skup@sihz.hr