2.7.2021. – Vlada usvojila dokument o modernizaciji i restrukturiranju željezničkog sektora


Vlada RH dana 1.7.2021. godine na svojoj 65. sjednici usvojila je dokument o modernizaciji i restrukturiranju željezničkog sektora.

Vlada Republike Hrvatske se obvezuje povećati konkurentnost i učinkovitost željezničkog sektora radi pružanja boljih usluga korisnicima u putničkom i teretnom prometu, a sve u cilju podizanja gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske.

Ova je obaveza u skladu s ciljevima prometne politike definiranima u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine koji se odnose na promicanje održivog, učinkovitog i sigurnog prometa, poboljšanje ekonomske isplativosti željezničkog prijevoza, omogućavanje dobre povezanosti sa susjednim državama, kako bi se ubrzao gospodarski razvoj Republike Hrvatske i povezanost unutar jedinstvenog tržišta Europske unije, te ujedno smanjio utjecaj prometa na okoliš i klimatske promjene.

Ostvarenje tih ciljeva pretpostavlja slijedeće aktivnosti: poboljšanje financijske i operativne učinkovitosti željezničkih društava u državnom vlasništvu, značajna javna ulaganja u održavanje i modernizaciju ključne željezničke infrastrukture, redefiniranje opsega usluga u svrhu bolje učinkovitosti željezničkog sustava te unapređenje funkcija koordinacije i planiranja u cijelom prometnom sektoru.

Za provedbu ovih aktivnosti ključna je izrada cjelovitog i održivog modela financiranja željezničke infrastrukture, usluga u putničkom i teretnom prometu i općenito javnog prijevoza. Napredak će se ubrzati financiranjem iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih za sektor prometa te Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) kao i iz drugih izvora financiranja potrebnih za dostizanje neophodne razine usluga.

U tekstu modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora sadržani su glavni elementi reforme te je predstavljen provedbeni plan mjera i aktivnosti reforme željezničkog sektora Republike Hrvatske.

Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora (pdf, 500KB)

Comments are closed.

  • (Hrvatski) Iz medija