28.5.2020. – Kolektivni pregovori u HŽ infrastrukturi d.o.o. – priopćenje reprezentativnih sindikata


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Današnjim potpisivanjem kolektivnog ugovora Pravilnik o radu HŽ Infrastrukture d.o.o. objavljen u Službenom vjesniku broj 4\20 od 20. svibnja 2020. godine postaje bespredmetan i neće se primjenjivati.

Kolektivni ugovor sklopljen je do 28. veljače 2021. godine, a primjenjivat će se retroaktivno i to od 1. svibnja 2020. godine.

PRIOPĆENJE
KOLEKTIVNI UGOVOR
PRILOG 2 – CIJENE SATA RADA

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikata infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske

Comments are closed.