14.12.2018. – Održana 2. redovna sjednica Sabora SIHŽ-a


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Dana 13.12.2018. godine u Zagrebu je održana 2. redovna sjednica najvišeg tijela Sindikata infrastrukture HŽ-a.

Na sjednici je podneseno izvješće o 25. godina djelovanja sindikata i dan presjek najznačajnijih aktivnosti sindikata po godinama.

Sindikat infrastrukture reprezentativan je sindikat koji je sve ove godine svakako svojim mnogobrojnim  aktivnostima dokazao da mu je borba za boljitak radnika i članova sindikata koji su u HŽ Infrastrukturi i njenom ovisnom društvu PG-u na prvome mjestu, te da se kontinuirano radi na svim područjima zaštite radnika kako njihovog radno pravnog statusa tako i na području zaštite na radu. Prioritet u narednom razdoblju svakako će biti sindikalni rad na terenu te obilazak svih organizacijskih jedinica sa ciljem aktiviranja članstva na provođenju zadanih zadaća.

Istaknuto je da sindikat provodi svoje aktivnosti koordinacijom svih djelatnosti i zajedničkim radom sa svim sindikalnim povjerenicima u funkciji radničkih vijeća i sindikalnih povjerenika zaštite na radu.

Sve djelatnosti sindikata na Saboru su podnijele izvješća o svom radu u ovoj godini sa naglascima na specifičnostima i problemima svake djelatnosti.

Na Saboru sindikata posebno je obrazložena naša inicijativa iz 6. mjeseca ove godine u kojoj smo podnijeli prijedloge za ujednačavanje cijena sata rada, rješavanje pitanja božićnice i regresa, pitanje rješavanja dobrovoljne mirovinske štednje, police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja tijekom 24 sata, prava na sistematske preglede radnika, pitanje rješavanja pravednijeg modela naknade troškova prijevoza na posao i s posla, ova inicijativa na žalost nije prihvaćena prvo od strane sindikalnih kolega potpisnika Kolektivnog ugovora i poslodavca.

Na sjednici su potvrđeni od strane saborskih zastupnika predstavnika djelatnosti EEP i KM izabrani dopredsjednik djelatnosti EEP i KM Željko Pribanić, zamjenik dopredsjednika djelatnosti Dalibor Dragočajac kao i iz te djelatnosti izabrani član Statutarne komisije Dinko Bevanda.

Nadzorni odbor sindikata podnio je izvješće o izvršenom nadzoru financijskog poslovanja sindikata.

Na sjednici Sabora usvojen je i Financijski plan poslovanja sindikata za 2019. godinu čije su osnove u transparentnom i odgovornom upravljanju novčanim sredstvima.

Nazočni su upoznati da je uveden novi način jedinstvenog vođenja financijskog poslovanja sindikata.

Sve odluke i zaključci na Saboru su usvojeni jednoglasno.

U završnom dijelu sjednice naglašena je strateška je uloga sindikata u daljnjim procesima koji nas očekuju i potreba za još većom sinergijom djelovanja svih. Sindikat mora imati jasno definirane vlastite zahtjeve prema poslodavcu, a s ciljem unapređenja razine prava radnika i očuvanja radnih mjesta i to mora odrađivati zajedno sa svojim članstvom putem izabranih sindikalnih predstavnika. Posebice će to biti važno u narednom razdoblju jer nas očekuje proces restrukturiranja željezničkog sektora.

Posebno je važna uloga sindikata  u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora s obzirom da nam u sljedećoj godini u 11. mjesecu ističe Kolektivni ugovor i slijedi produžena primjena pravnih pravila. Pregovori o novom kolektivnom ugovoru moraju otpočeti najkasnije 60 dana prije isteka važećeg kolektivnog ugovora.


Comments are closed.