1.08.2018. – Sindikat infrastrukture HŽ-a uputio Upravi HŽ Infrastrukture zahtjeve za poštivanjem zakonskih i internih propisa vezanih za organizaciju snjegoborbe


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Zatraženo je:

1. Radi pravovremene pripreme osiguranja prometa u zimskom razdoblju poslovi mjerodavni za organizaciju i regulaciju prometa moraju temeljem važećih propisa i stečenih iskustava odrediti smjernice za izradu pravovremenog plana osiguranja prometa i održavanja građevinskog željezničkog podsustava tijekom zime 2018./2019. godine.

2.  Prije nastupanja zimskog razdoblja poslovi mjerodavni za organizaciju i regulaciju prometa i poslovi mjerodavni za održavanje dužni su izraditi plan za osiguranje prometa tijekom zime, za nadolazeće zimsko razdoblje.

3. Planovi za osiguranje prometa tijekom zime trebaju sadržavati djelatnost svih službi u zimskom razdoblju, pravovremenu nabavku potrebnog materijala, opreme, zaštitne odjeće i obuće, a na bazi iskustava iz prethodnih godina.

4. HŽ Infrastruktura mora raspolagati podacima za svoje cjelokupno područje u kojima su sadržani elementi na osnovi kojih se može brzo i efikasno odlučivati o osiguranju željezničkog prometa tijekom zime.

5. Rasporediti osoblje i odrediti njihove dužnosti i pojedinačna zaduženja tijekom zimskog razdoblja i organizirati pozivanje osoblja u slučaju žurne potrebe (za radnike koji se pozivaju na rad van radnog vremena potrebno je organizirati pripravnost).

6. Sa svim subjektima angažiranim na čišćenju snijega i leda dogovoriti raspored alata i ostalih sredstava za čišćenje i uklanjanje snijega, za posipavanje perona, uređenih površina i pristupnih putova u kolodvorima i drugim službenim mjestima.

7. Priprema pruge, pružnih postrojenja, uređaja i objekata za promet tijekom zime mora se sastojati se od planiranja radova koje treba obaviti, te priprema i tehničko-organizacijskih mjera koje treba pravovremeno izvršiti.

8. Zajedno s poslovima mjerodavnim za građevinski infrastrukturni podsustav odrediti kolosijeke na kojima se ne smiju ostavljati vozila zbog opasnosti od snježnih nanosa, kao i kolosijeke i pružne dionice na kojima ne smije voziti pružna mehanizacija za čišćenje snijega, odnosno ne smije voziti dok je u radnom stanju.

9.  Za pratnju pružne mehanizacije za čišćenje sni­jega treba odrediti iskusnog izvršnog radnika. Na dijelovima pruge gdje pružna mehanizaci­ja za čišćenje snijega čisti snijeg, prati ju isku­san radnik organizacijske jedinice mjerodavne za građevinski infrastrukturni podsustav koji dobro poznaje prilike i stanje pruge, a koji će davati potrebne zapovjedi u pogledu brzine kre­tanja i rada lokomotive i pružne mehanizacije za čišćenje snijega.

10.  Prijam vlakova u kolodvoru potrebno je organi­zirati tako da se izbjegne njihovo zadržavanje ispred ulaznog signala, osobito kada je taj dio pruge na usponu.

11. Snijeg treba čistiti mehanizacijom i ljudskom radnom snagom. Pri jakom vjetru čišćenje snijega je nekorisno jer izaziva veću opasnost od snježnih nanosa, naročito kada je snijeg suh i rastresit. Dok se vjetar ne stiša, treba se pripremati kako bi se po njegovom slabljenju ili prestanku odmah pristupi­lo čišćenju snijega svim raspoloživim sredstvima. U izuzetnim slučajevima, kada to sigurnost zahti­jeva, snijeg se kod ugroženih mjesta može čistiti i za vrijeme vjetra i vijavice.

12. Mehanizaciju za čišćenje snijega čine lokomotive krstarice, snježni plugovi, snježne ralice, snježna zgrtala, snjegočistači i strojevi, kao što su: dvo­putni bageri, raspršivači, usisavači, transporteri i sl. koji se moraju pripremiti za rad pri niskim temperaturama. Izbor strojeva i sredstava za čišćenje snijega obavljaju poslovi mjerodavni za održavanje pre­ma mjesnim prilikama, potrebama i stupnju ugro­ženosti pojedinih mjesta na pruzi, u kolodvorima i ostalim službenim mjestima.

13. Kada su pruge zametene snijegom kao krstarice se prema potrebi mogu koristiti jedna ili dvije lo­komotive. Potrebno je odrediti koja će se vrsta i serija lokomotiva upotrijebiti kao krstarica i na kojoj relaciji, uzimajući u obzir nagib pruge, dužinu relacije na kojoj će voziti kao i ostale nepovoljne uvjete koji se mogu očekivati u zimskom razdoblju kao što su : visina snijega, brzina vjetra i sl.

Sve ovo naprijed navedeno mora biti temelj za pripremu snjegoborbe 2018./2019. godine s još dodatnim zahtjevom za popunjavanjem potrebnog broja radnika u Sektoru održavanja.

Na kraju zaključujemo da je isključivo zahvaljujući maksimalnom angažiranju radnika iz Sektora održavanja, koji su često do granica fizičke izdržljivosti odradili prošlu snjegoborbu i to u izuzetno otežanim uvjetima rada (a ne iz toplih prometnih ureda) osiguran siguran tijek željezničkog prometa u zimskim uvjetima.

Predsjednik SIHŽ-a
Slavko Proleta

Comments are closed.