1.08.2018. – Sindikat infrastrukture HŽ-a upozorava Upravu HŽ Infrastrukture d.o.o. na način izvođenja radova na remontu pruge Zagreb GK-Sisak-Novska, dionice pruge Greda-Sisak i Sisak Caprag-Sunja


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Suvremeni remonti pruge zahtijevaju veliku stalnost u planiranju, brzini izvođenja radova i smanjenju udjela radne snage. Taj se zahtjev može ispuniti ako su svi radovi od početka do završetka radova dobro usklađeni i sinkronizirani.

Planirani remonti pruge moraju biti usklađeni sa potrebama poboljšanja pruge iskorištenja postojeći kapaciteta, te razvojem kapaciteta i prestrukturiranjem u korist suvremene i racionalnije tehnologije. Sekundarna radilišta ili deponije moraju biti tako opremljena da mogu prihvatiti  potrebne količine materijala i da se na njima vrši pravilno uskladištenje materijala na propisani način .

Sve su to preduvjeti  kako bi se radovi izveli kvalitetno.

Na dionici pruge Greda- Sisak te na dionici Sisak Caprag – Sunja trenutno se izvode radovi na rešetanju zastornog materijala i izradi tamponskog sloja.

Zamjena kolosiječne rešetke dopuna zastorne prizme tucanikom, strojna regulacija kolosijeka planiranje zastorne prizme, zamjena objekata (čeličnih mostova, propusta, cestovnih prijelaza i sanacija klizišta) izvodili bi se u narednom periodu nakon isporuke materijala potrebnog za izvođene radova.

Upozoravamo Vas kako takav način izvođenja radova nije prihvatljiv i tehničko opravdan jer će se prilikom izvođena radova na objektima morati maknuti izvedeni tampon čime se gubi kontinuitet izvedenog tamponskog sloja, rezanjem tračnički polja povećava se broj AT varova koji su slaba mjesta na pruzi što nakon predaje dionice  pruge održavanju tereti troškove tekućeg održavanja na pruzi na kojoj je izveden remont pruge. Puštanjem prometa po kolosijeku koji je zbog navedenih radova dodatno oslabljen zbog loše veze kolosiječnog pribora sa pragovima zahtjeva u narednom periodu  pojačano održavanje.

Pojačano održavanje na pruzi koja je u remontu ne može niti smije teretiti troškove redovnog održavanja. Na navedenim dionicama pruge M502 Zagreb GK – Sisak – Novska, iako ih to ugovor obvezuje Pružen građevine zbog organizacije koju su proveli nemaju radnu grupu na redovnom održavanje pruge. Stoga je potrebno da Pružne građevine osiguraju dovoljan broj radnika i strojeva koji prugu moraju redovito održavati za siguran promet vlakova do završetka radova.

Ovakav način rada  tehnički i ekonomski je neopravdavan te uzrokuje dodatne neopravdane troškove izvođenja radova na  gradilištu.

Predsjednik SIHŽ-a
Slavko Proleta

Comments are closed.