07.05.2018. – Savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti podataka – Opća Uredba (GDPR)“


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

U Zagrebu je, 6. svibnja 2018. godine, u Domu grafičara za sve sindikate udružene u Nezavisne hrvatske sindikate (NHS) u suradnji sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) održano savjetovanje „Modernizacija zakonodavstva o zaštiti podataka – opća Uredba (GDPR)“.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Budući sindikati prikupljaju i obrađuju posebno zaštićenu kategoriju podataka koja se odnosi na članstvo u sindikatima, NHS je u suradnji sa AZOP-om organizirao posebnu edukaciju za sindikate tijekom koje su predavači, temeljem unaprijed dostavljenih pitanja, predstavnicima sindikata udruženih u NHS pojasnili njihove obveze koje proizlaze iz Uredbe.

Opći prikaz Uredbe o zaštiti podataka, ali i specifičnosti koje se odnose na sindikate, predstavila je Ivana Žiljak, viša savjetnica u Službi za zaštitu osobnih podataka AZOP-a, dok je o službeniku za zaštitu osobnih podataka i evidenciji obrade podataka govorila Višnja Marić, viša savjetnica u Službi za nadzor i Središnji registar.

Nakon održanih stručnih prezentacija, predstavnici AZOP-a odgovarali su na sva pitanja prisutnih te pojašnjavali nejasnoće u primjeni GDPR-a.

 

IZVOR

Comments are closed.