15.01.2018. – Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019.

Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Kampanja počinje u travnju 2018. godine.

Ciljevi kampanje

- Podizanje svijesti o važnosti sprječavanja rizika povezanih s opasnim tvarima, čime će se pridonijeti otklanjanju uobičajenih zabluda.

- Promicanje procjene rizika pružanjem informacija o praktičnim alatima i stvaranjem mogućnosti razmjene dobre prakse s posebnim naglaskom na:

- uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na radnom mjestu,

- hijerarhiju preventivnih mjera (tj. usklađenost s hijerarhijom utvrđenom u zakonodavstvu kako bi se uvijek odabrala najučinkovitija vrsta mjere).

- Podizanje razine osviještenosti o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu podupiranjem razmjene dobre prakse; EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primjenu Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari.

- Usmjeravanje aktivnosti na skupine radnika koji imaju specifične potrebe i koji su izloženi višim razinama rizika pružanjem odgovarajućih informacija i primjera dobre prakse. Razine rizika mogu biti više jer su ti radnici neiskusni, neinformirani ili fizički osjetljiviji, ili jer često mijenjaju poslove, rade u sektorima s niskom razinom osviještenosti o tim pitanjima ili zbog veće ili različite psihološke osjetljivosti (npr. u slučaju mladih naučnika ili zbog razlika između muškaraca i žena).

- Bolje poznavanje postojećeg zakonodavnog okvira o zaštiti radnika te ukazivanje na najvažnija kretanja u području razvoja politika.

Unatoč velikom broju zakonskih propisa kojima se uređuje zaštita radnika od opasnih tvari, one i dalje predstavljaju glavne rizike u području sigurnosti i zdravlja na radu. Velik broj ljudi u Europskoj uniji izložen je opasnim tvarima na radnom mjestu. Nadalje, budući da opasnosti često nisu vidljive ili ih se ne razumije dovoljno dobro – mogu biti uzrokovane dimom ili prašinom, ili izloženost može biti slučajna – one se možda neće ispravno riješiti. Često se ništa ne poduzima sve dok ne bude prekasno.

Zajedničkim radom rukovodstvo i zaposlenici mogu izgraditi snažnu kulturu sprječavanja rizika u kojoj je zamjena dio rutina čiji je cilj sprječavanje i zaštita. Sveobuhvatna procjena rizika ključan je korak u tom postupku.

IZVOR

Comments are closed.