RIJEČ PREDSJEDNIKA


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Budućnost prometne djelatnosti u Republici Hrvatskoj je u promicanju željeznice kao najsigurnijeg i ekološki najčistijeg prijevoza. Željeznica je krvotok gospodarstva, povezuje udaljena mjesta, olakšava protok robe, pristup ljudi zapošljavanju te omogućava europsku povezanost Republike Hrvatske.

Razvoj željezničkog prometa u RH mora biti u funkciji održivog i uravnoteženog razvoja zemlje uključujuću specifičnosti koje proizlaze iz geografskog i geopolitičkog položaja zemlje.

Restrukturiranje je jedan od procesa kojim se može potaknuti snažniji i brži gospodarski rast koji će u konačnici dovesti do otvaranja većeg broja radnih mjesta i kvalitetnijih poslova.

Proces restrukturiranja treba se provoditi na vrijeme, kako bi se spriječilo nastajanje socijalnih posljedica i kako bi se spriječio gubitak ljudskog kapitala. Ako se proces restrukturiranja provodi neodgovarajuće i nepravovremeno, za posljedicu će imati smanjenje broja radnih mjesta. U tome smislu politike i strategije moraju biti usmjerene na povećanje zapošljivosti radne snage.

Proces restrukturiranja društva HŽ Infrastruktura d.o.o. neće se moći realizirati bez prioritetnih ulaganja u željezničku infrastrukturu. Projekti za željezničku infrastrukturu koji su predviđeni za financiranje iz Europskih fondova su dugoročni projekti i donijeti će rezultate za nekoliko godina. Za potpunu obnovu koridora u sadašnjim uvjetima potrebno je nekoliko srednjoročnih razdoblja.

Projekt restrukturiranja mora biti temeljen na strukturnim reformama u smjeru daljnjih investicija u željezničku infrastrukturu.

Odgovorno upravljanje za koje je odgovorna uprava, treba biti okrenuto budućnosti i treba uzeti u obzir da samo smanjenje troškova ne osigurava budućnost, ne stvara inovacije za buduća tržišta, ne potiče kreativnost i ne jamči osposobljenost za buduće zadaće.

Organizacijske promjene u trgovačkom društvu biti će definirane i svakako uvjetovane izradom novih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. To će zahtijevati provođenje kontinuiranog socijalnog dijaloga sa socijalnim partnerima i sindikalne zahtjeve za radno pravnom zaštitom radnika.

Inzistirati ćemo na stvaranju radne klime o sigurnom i razvojnom poduzeću, omogućavanju radnih uvjeta da radnici iskažu inventivnost na radnom mjestu za koju će biti i primjereno plaćeni i nagrađeni. Radnici zaslužuju takav standard života da sa svojim primanjima mogu živjeti i zadovoljavati sve svoje potrebe i osiguranje prava na dostojanstven rad i život.

U željezničkom sustavu gdje je sigurnost prometa na primarnom mjestu i za koju upravitelj infrastrukturom uz željezničkog prijevoznika i odgovara, organizacijski loše postavljena funkcionalna struktura održavanja infrastrukture može imati dalekosežne posljedice. Zato će se naši zahtjevi u budućnosti usmjeravati na zaštitu djelatnosti održavanja i osiguranju uvjeta za puno funkcionalno i operativno provođenje zadaća, što će morati imati za cilj i popunjavanje s određenim brojem radnika na radnim mjestima u sektoru održavanja.

Osnovna funkcija upravitelja željezničkom infrastrukturom je izgradnja željezničke infrastrukture, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, a sve u cilju ostvarivanja tehničko-tehnološkog jedinstva i interoperabilnosti.

Ovim putem ističem stratešku ulogu sindikata u daljnjim procesima koji nas očekuju. Sindikat mora imati jasno definirane vlastite zahtjeve prema poslodavcu, a s ciljem unapređenja razine prava radnika i očuvanja radnih mjesta.

Posebno je važna uloga sindikata u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora.

Razvijen socijalni dijalog i socijalno partnerstvo važni su u poduzeću, a posljednji primjer toga je rezultirao i u nedavno sklopljenom 4. Aneksu KU za HŽ Infrastrukturu. Pregovaračke strane i predstavnika poslodavca i predstavnika sindikata, sa punom odgovornošću, pregovaranjem u dobroj vjeri, ugovorile su s obzirom na raspoloživa financijska sredstva, ravnomjerna materijalna prava radnika na božićnicu, regres i pravo na naknadu prijevoza i za prosinac i to za svo vrijeme važenja Kolektivnog ugovora.

Stoga ćemo mi, u Sindikatu infrastrukture HŽ-a, i u narednom razdoblju nastaviti sa zacrtanim operativnim radnjama u cilju poboljšanja vrednovanja rada radnih mjesta u HŽ Infrastrukturi, uvođenju modela motivacije radnika i ujednačavanju cijena sata rada prema stručnoj spremi, složenosti poslova i radnom iskustvu.

Poseban segment rada sindikata u narednom razdoblju biti će usmjeren i na poboljšanju zaštite na radu i maksimaliziranju sigurnih uvjeta za rad radnika. Važnu ulogu u ostvarenju te zadaće imati će upravo izabrani povjerenici zaštite na radu, koji su izabrani na nedavno provedenim izborima za povjerenike zaštite na radu.

Graditi ćemo zajedničko djelovanje u cilju ostvarivanja socijalne pravde i dostojanstva rada za dobrobit svih radnika.

Na nedavno održanim izborima u svim temeljnim sindikalnim jedinicama sindikata, u svim podružnicama, članstvo je za svoje predstavnike izabralo odgovorne i sposobne ljude koji će štititi i promicati njihove interese.

Snaga, kao i dignitet sindikata, ovisni su o brojnosti članstva sindikata, kao i o kvaliteti njegovih sindikalnih povjerenika na svim razinama.

Stvarajući snažan sindikat, birajući odgovorne profesionalne sindikalne povjerenike, radnici će putem svojih izabranih predstavnika ravnopravno moći utjecati na poboljšanje i ostvarivanje svojih prava: prava na rad – prava na plaću – prava na bolje uvjete rada.

Temelj našeg rada su vrijednosti zajedništva, dostojanstva i solidarnosti.

Koristim prigodu da ovim putem svim radnicama i radnicima i njihovim obiteljima zaželim

ČESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU I USPJEŠNU NOVU 2018. GODINU!

Predsjednik SIHŽ-a
Slavko Proleta

Comments are closed.