Pravna zaštita članova sindikata


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

SIHŽ kao član Nezavisnih hrvatskih sindikata osigurava pravnu zaštitu svojim članovima putem Regionalnih ureda Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Ukoliko su vaša prava povrijeđena obratite se našim glavnim povjerenicima u podružnicama koji će vas uputiti u Regionalne urede Nezavisnih hrvatskih sindikata:

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Split

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Rijeka

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Osijek

Nezavisni hrvatski sindikati Regionalni ured Zagreb

Comments are closed.