20.01.2016. – Utvrđena reprezentativnost sindikata za kolektivno pregovaranje na području društva Pružne građevine d.o.o.


Dana 12.1.2016.godine sindikati koji djeluju u društvu Pružne građevine d.o.o. zaključili su Sporazum o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje u tom društvu. Navedenim Sporazumom sindikati utvrđuju da su na području društva Pružne građevine d.o.o. reprezentativni Sindikat infrastrukture HŽ-a i Sindikat hrvatskih željezničara.

Sastav Pregovaračkog odbora sindikata za kolektivno pregovaranje utvrđuje se na način da će Sindikat hrvatskih željezničara imati 3 člana ( s obzirom na broj članova sindikata u društvu 487), a Sindikat infrastrukture HŽ-a 2 člana (s obzirom na broj članova sindikata u društvu 393) u Pregovaračkom odboru sindikata za kolektivno pregovaranje.

Sporazum o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje

Comments are closed.