22.06.2015. – Tvrtke moraju smanjiti stres radnika, ali – neće (preuzeto s NHS.hr)


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

ŠUTI I RADI

(SLOBODNA DALMACIJA) Iako im je zakonska obveza da zaposlenicimaosigurajurad uz što manje stresa uvedena prije godinu dana, poslodavci o tome uglavnom pojma nemaju ili ih nije briga. Istraživanje Hrvatskog zavoda za zaštituzdravljaisigurnostna radu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pokazalo je kako više od pola tvrtki nije angažirano na prevenciji stresa kod djelatnika u skladu s odredbama novog Zakona o zaštiti na radu.

Razvoj bolesti

Konkretno, 20 posto stručnjaka zaštite na radu u anketiranimpoduzećimapotvrdilo je kako poslodavac uopće ne provodi tu prevenciju, a još njih 38 posto izjasnilo se da tvrtke tom pitanju ne posvjećuju dovoljno pažnje. Tek šest posto ispitanika istaknulo je aktivan angažman poslodavca u prevenciji stresa, a pet posto potvrdilo je da tvrtka educira rukovoditelje i radnike, dok je ostali postotak ispitanika ukazao kako poslodavac ulaže u edukaciju stručnjaka zaštite na radu, koji surađuju s liječnicima medicine rada.

Istraživanje je provedeno u ožujku, a obuhvatilo je 235 poslodavaca, od čega 109 spada u velike tvrtke, 76 u srednje, a 50 u male. Od ukupnog broja, 135 firmi su, navode autori istraživanja, u privatnom domaćem vlasništvu.

Koje su uopće zakonske obveze poslodavca na ovom području? Prošle je godine, objašnjavaju u HZZO-u, prvi put u hrvatsko radno zakonodavstvo uvedeno pitanje stresa na radu i prepoznatih negativnih učinaka stresa koji mogu dovesti do razvoja ozbiljnih bolesti te znatno narušitizdravljeradnika.

Zakon, međutim, ne propisuje prekršajne odredbe za nepridržavanje ovih odredbi jer se koncept zakonodavca temelji na edukaciji svih dionika i prevenciji posljedica stresa. I možda se upravo u nepostojanju novčanih kazni krije i razlog što prevencija stresa nije zaživjela u praksi. Spomenuto istraživanje dvaju državnih zdravstvenih zavoda potvrdilo je kako osim poslodavaca po ovom pitanju “štekaju” i stručnjaci za zaštitu na radu u tvrtkama.

Oni bi, logično, da bi mogli ispuniti svoju zakonsku obvezu sprječavanja stresa, trebali znati što je stres i koji ga čimbenici uzrokuju, kao i na koji se način prikupljaju i analiziraju podaci od djelatnika, kako bi se mogle poduzete potrebne mjere.

No, u ovom je istraživanju čak 32 posto stručnjaka za zaštitu na radu potvrdilo da nisu kompetentni, odnosno da ne znaju dovoljno o tom području, a sljedeći podaci još su porazniji – naime, samo dva posto tih stručnjaka upoznato je s mjerama sprječavanja pojave stresa, isti postotak njih zna mjere za ublažavanje posljedica stresa, a tek jedan posto ispitanika upoznat je s metodologijom prikupljanja podataka i njihove analize.

Nema razumijevanja

Ako su podaci o zainteresiranosti poslodavaca, kao i znanju stručnjaka koji primaju plaću za obavljanje zaštite na radu toliko porazni, jasno je da su “obični” radnici još manje upoznati sa svojim pravima i obvezama o sprječavanju i smanjivanju razine stresa na poslu.

Stručnjaci Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu i HZZO-a stoga poručuju kako je nužna značajnija promocija ovog rizika, te njegova utjecaja na zdravlje radnika i uspjeh poslodavaca. Radnici bi, konkretno, uskoro trebali biti uključeni u edukaciju o stresu preko timova medicine rada, u suradnji sa psiholozima i stručnjacima zaštite na radu, što bi trebalo uključiti i edukaciju ozdravstvenimposljedicama izloženosti stresu kao i o vještinama za smanjenje stresa.

DIVNA ZENIĆ RAK

Godišnje 550 slučajeva

Timovi medicine rada u Hrvatskoj, prema HZZO-ovoj statistici, zadnjih godina evidentiraju nešto više od 500 prijava “ozljeda na radu” pod dijagnozom “Akutna reakcija na stres”. U 2012. takvih je dojagnoza bilo 505, u 2013. 567, a lani 546.

Ovako se zaštitite

Poslodavac mora provoditi prevenciju stresa.

Za zaposlenike dužan je osigurati adekvatno radno vrijeme, radno mjesto na kojem se podudaraju vještina radnika, potreba posla i radno opterećenje.

Mora spriječiti ili eliminirati izloženost radnika nasilnom ponašanju, buci, vrućini i opasnim tvarima.

Radnik ne smije osjećati neizvjesnost o tome što se od njega očekuje, prijeti li mu otkaz ili druge promjene…

Radnici koji smatraju da su izloženi riziku moraju surađivati s poslodavcem u eliminiranju rizika.

Psihičke i tjelesne promjene

Zakonom je dana definicija stresa, pod kojim se podrazumijevaju tjelesne i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja uzročnika stresa na radu kroz dulje vrijeme, a poslodavci se obvezuju da adekvatnom organizacijom rada i komunikacijom preveniraju taj stres ili ga svedu na najmanju mogući mjeru, dok je za radnike, kao i stručnjake zaštite na radu, pak, propisana obveza da na tom pitanju surađuju s poslodavcem.

Izvor: http://www.nhs.hr/novosti/tvrtke_moraju_smanjiti_stres_radnika_ali_-_nece_28145/

Comments are closed.