04.12.2014. – Vlada donijela odluku o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje HŽ Infrastrukture d.o.o. radi financiranja zbrinjavanja tehnološkog viška


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 250.000.000,00 kuna u protuvrijednosti eura je financiranje zbrinjavanja viška zaposlenih društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i ovisnih društava, sukladno Programu restrukturiranja HŽ Infrastrukture d.o.o. i Planu poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2018. godine. Predmetno kreditno zaduženje predviđeno je Rebalansom plana poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2014. godinu, iz rujna 2014. godine.

U razdoblju od 2011. godine do lipnja 2014. godine, uz isplatu poticajnih otpremnina, broj se zaposlenih u društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. i ovisnim društvima smanjio za 1.397. Poticajne otpremnine su isplaćene za 1.102 radnika u iznosu od 200.751.464,37 kuna, a za isplatu otpremnina preostalih 295 radnika potrebno je izdvojiti još 57.324.827,17 kuna, što ukupno iznosi 258.076.291,54 kuna. Programom restrukturiranja nije predviđeno financiranje otpremnina iz Državnog proračuna, nego iz kredita. Osim toga Europska banka za obnovu i razvoj kao opravdane troškove priznaje samo iznose neto otpremnina, dok sve ostale troškove doprinosa, poreza i prireza društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. planira financirati predmetnim kreditnim zaduženjem. Obzirom na usporeni proces kreditnog zaduženja za zbrinjavanje viška zaposlenih društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. je iz vlastitih izvora, na teret nepodmirivanja obveza prema dobavljačima, isplatila poticajne otpremnine za 1.102 radnika .Sukladno Planu poslovanja HŽ Infrastrukture d.o.o. za razdoblje od 2014. do 2018., od 1. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2018. godine planiranje odlazak 495 radnika uz isplatu poticajnih otpremnina. Zaključno, predmetnim kreditom u iznosu 250.000.000,00 kuna financirao bi se iznos koje je društvo HŽ Infrastruktura do sada isplatilo za poticajne otpremnine te iznos potreban za buduće otpremnine, koje se neće moći financirati iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

Odluka o davanju suglasnosti društvu HZ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja radi financiranja zbrinjavanja viška zaposlenih

Comments are closed.