26.06.2014. – Objava javne rasprave Nacrta Strategije prometnog razvoja RH


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Ministar Siniša Hajdaš Dončić će u četvrtak, 26. lipnja, u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, u Velikoj dvorani na 9. katu u 10 sati održati konferenciju za novinare povodom puštanja u javnu raspravu Nacrta Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i pripadajuće Strateške procjene utjecaja na okoliš. Ovom će prilikom izložiti postupak izrade Strategije, prezentirati mjere za postizanje ciljeva Strategije, koje su postavljene po pojedinim prometnim sektorima. Ministar će na konferenciji predstaviti reformski karakter novog strateškog dokumenta prometnog razvoja Hrvatske za razdoblje do 2030. te prezentirati novi pristup planiranja prometnih koncepata u kojem naglasak nije samo na infrastrukturi, već i na organizaciji i radu svih prometnih usluga u RH.

Javna rasprava za nacrt Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske i Strateške procjene utjecaja na okoliš započet će 26. lipnja i trajat će do 27. srpnja, a nacrti oba dokumenta bit će nakon konferencije objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva www.mppi.hr u rubrici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt buduće Strategije zasniva se na definiciji postojećih prometnih uvjeta i određivanju budućih ciljeva kako bi u konačnici imali temelj za razvoj učinkovitog, integriranog i održivog prometnog sustava. Nova uloga Republike Hrvatske i obveze koje nosi članstvo u EU definirane su i općim ciljem nove Strategije prometnog razvoja. Sve države članice Europske unije nalaze se u do sada najtemeljitijim reformama infrastrukturnih politika kako bi se postojeća rascjepkana mreža europskih prometnica (željeznica, cesta, zračnih luka, morskih i riječnih luka te unutarnjih plovnih putova) povezala u jedinstvenu transeuropsku prometnu mrežu (Trans – European Network – Transport ili TEN-T). Otvoreno tržište usluga, ulazak u Schengenski prostor, zahtjevi intermodalnosti i interoperabilnosti prometnih sustava zemalja članica samo su neki od novih zahtjeva i potreba za reformiranjem dosadašnje prometne politike, a koji se pred Hrvatsku postavljaju i u okviru njezina položaju na Osnovnoj prometnoj mreži (Mediteranski i Rajna – Dunav koridor), Sveobuhvatnoj mreži TEN-T-a, te njezinoj povezanosti s pan-europskim koridorima (željeznički i cestovni pravac Vb, Vc, i X. koridor). Projekt izrade nacrta Strategije prometnog razvoja Republike vrijednosti je 331.900,00 eura, a sufinancira se iz fondova EU kroz Operativni program Promet 2007.-2013.

(preuzeto sa stranica www.mppi.hr)

Više informacija

Izvadci normi Kodeksa

JAVNO SAVJETOVANJE 26. lipnja – 27. srpnja 2014.

Dodaci za Nacrt strategije prometnog razvoja RH (2014. – 2030.):

Dodaci za Nacrt strateške studije utjecaja na okoliš za strategiju prometnog razvoja RH (2014. – 2030.):

Postupak savjetovanja

I. Predstavite se kao dionik/sudionik savjetovanja:
1. Ukoliko želite aktivno sudjelovati u postupku savjetovanja kao dionik/sudionik molimo da se kao takvi i predstavite ispunjavajući Obrazac registra dionika
2. Nakon toga, ispunjeni Obrazac Registra dionika pošaljite na e-mail adresu: savjetovanje@mppi.hr

II. Iznesite prijedloge, kritike, primjedbe:
1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac primjedbi
2. Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu: savjetovanje@mppi.hr
3. Fax: 01/6196662 i 01/3784521

III. Vrijeme savjetovanja:
Molimo da oba ispunjena obrasca (Obrazac registra dionika, koji će se uključiti u savjetovanje i Obrazac primjedbi) pošaljete na navedenu e – mail adresu od 26. lipnja do 27. srpnja 2014. godine, do kada traje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću povodom objave Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014. – 2030.) i Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014. – 2030).

Po završetku savjetovanja, svi pristigli komentari / prijedlozi / primjedbe bit će javno dostupni na internetskoj stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Korisni linkovi:

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Comments are closed.