15.05.2014. – Sabor o prijedlogu Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (preuzeto s IUS-INFO)


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

ZAGREB, 14. svibnja 2014.(Hina), Hrvatski sabor zasjedanje nastavlja raspravom o prijedlogu Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga, kojim bi se trebao stvoriti pravni okvir za funkcioniranje neovisnog regulatornog tijela u području željeznickih usluga na ekonomičniji način.

Krajnji je cilj osigurati bolji nadzor poslovanja subjekata na tržištu željezničkih usluga, omogućiti nediskriminacijski i jednak pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga, stručno i učinkovito obavljanje poslova regulacije tržišta željeznickih usluga, bolju učinkovitost i ekonomsku održivost željezničkih usluga kao i cjelovitu i kvalitetniju zaštita putnika.

Predloženim se zakonom vrši usklađivanje s europskim direktivama zbog brže prilagodbe i osiguranja uvjeta funkcioniranja hrvatskog željezničkog sustava s uvjetima u EU te zbog očekivanog povećanja broja domaćih i stranih operatera na željezničkom tržištu.

Zbog pripajanja Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), predloženi bi se zakon trebao donijeti istodobno kada i izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se predlaže ustrojavanje jedinstvenoga regulatornoga nacionalnog tijela za tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

Izvor: http://www.iusinfo.hr/DailyContent/News.aspx?id=18400

Comments are closed.