20.11.2013. – Okrugli stol na temu “Sigurnost u željezničkom prometu”


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Dana 15.11.2013 održan je Okrugli stol na temu Sigurnost u Željezničkom prometu čiji je organizator bio SIHŽ.

Na okruglom stolu sudjelovali su:

Predavači:

 • prof.dr.sc.Zdravko Toš Fakultet prometnih znanosti
 • direktor ALTPRO d.o.o. Zvonimir Viduka dipl.ing

Sudionici:

 • Prof.dr.sc Tomislav Mlinarić
 • Darko Barišić Altpro d.o.o.
 • Dragan Ćirić inž. Sindikat željezničara Srbije
 • Milan Antić dipl.inž.elekteh. Sindikat željezničara Srbije
 • Goran Fenev Sindikat željezničara Makedonije
 • Toni Andonović Sindikat željezničara Makedonije
 • Mladen Joja dipl.ing.traff SŽH
 • Rade Prosenjak SIHŽ
 • Tomislav Špoljarević SIHŽ
 • Vilko Kubičko SIHŽ
 • Zdravko Kučinić ing.prom. SIHŽ

Dajemo kratki prikaz najznačajnijih zaključaka sa okruglog stola.

Prof. Zdravko Toš otvorio je predavanje na temu Sigurnost u željezničkom prometu i analiza Signalnih pravilnika HŽ i EU. Zaključak je da treba zaustaviti eroziju odljeva stručnih kadrova iz sustava željeznice, jer samo struka može ostvariti kvalitetan razvoj i napredak željeznice. Dotiče se temeljnih sustava upravljanja pouzdanošću rada Signalno sigurnosnih uređaja, te najviših normi koje isti moraju ispunjavati za ugradnju na mreži željeznica, a ta je SIL 4 – Razina sigurnosnog integriteta. Nacionalni propisi određeni su pomoću Direktive o sigurnosti 2004/49/EC. Analiza nesreća služi da se izvrše poboljšanja sustava da se tako nešto više ne dogodi.

Direktor Altpro d.o.o. Zvonimir Viduka je napomenuo da ALTPRO podržava sve aktivnosti koje imaju za rezultat poboljšanje sustava i sigurnosti u željezničkom prometu, gospodarski razvoj i očuvanje radnih mjesta jer im je to obaveza kao člana radnih grupa i odbora za sigurnost pri Europskoj komisiji.

Upoznao je skup sa proizvodima za željezničku infrastrukturu i sigurnosne uređaje za vozila, principe izrade, ispitivanja i rada istih. Nakon usmenog izlaganja poveo je sudionike kroz pogone tvrtke gdje su se sudionici i osobno mogli upoznati sa signalno sigurnosnim uređajima koji posjeduju najviše SIL 4 certifikate i koji se ugrađuju na željezničkim prugama na svih 6 kontinenata.

Sudionici su održali konstruktivnu diskusiju uz mnogobrojna pitanja iz svoje prakse i svojih željeznica. Sudionicima je prezentirana prva linija u JI Europi za serijsku proizvodnju uređaja za osiguranje ŽCPR na bazi 36 komada mjesečno te dva četverokolosječna DK prijelaza koji se upravo isporučuju u JAR i Slovačku.

Zaključak okruglog stola da treba stalno i kontinuirano ulagati u stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika koji rade na željezničkoj infrastrukturi, te da kad se izabire tip osiguranja Signalno sigurnosne infrastrukture da se treba pridržavati europskih standarda kvalitete i normi koje takvi uređaji moraju ispunjavati. To je jedini put održanja željeznice kao najboljeg prometnog sredstva u budućnosti te radnih mjesta vezanih za željeznicu.

U ime organizatora:

Rade Prosenjak
Zdravko Kučinić

Comments are closed.