04.11.2013. – Redoviti izbori u svim sindikalnim jedinicama


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

U STUDENOME 2013 . GODINE  PROVODIT ĆE SE REDOVITI IZBORI U SVIM SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA SIHŽ-a

ODGOVORNOST I PROFESIONALNOST PRIJE SVEGA!

SINDIKAT – ČLANSTVO – SINDIKALNI POVJERENIK

Sindikat infrastrukture Hrvatskih željeznica je samostalna, dobrovoljna i interesna udruga radnika.

Sindikat je ustrojen i organiziran demokratski. Jedno od načela djelovanja sindikata je da se sindikalni predstavnici biraju  na načelu demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

SINDIKAT – ČLANSTVO

Snaga sindikata je u broju radnika koji su članovi sindikata.

Kako to ostvarujemo?

 1. Cilj je da sve odluke u Sindikatu budu izraz volje većine članova.
 2. Svaki član ima pravo biti poučen o Statutu i pravilima Sindikata, a to mu omogućuje potpuno sudjelovanje u donošenju sindikalnih odluka.
 3. Svi članovi trebaju imati ista prava i povlastice, kao i dužnosti i obveze.
 4. Svoje predstavnike članovi između sebe biraju sami javnim ili tajnim glasovanjem i njima su odgovorni.
 5. Članove sindikata treba upoznati sa svim sindikalnim aktivnostima koje i članstvo treba analizirati, odnosno ocijeniti.

KAKO OSTVARUJEMO DEMOKRATSKO NAČELO DJELOVANJA!

Podružnica Sindikata

Osnova organizacije je sindikalna jedinica, gdje se ostvaruje prvi kontakt s članovima. Snažna organizacija sindikata na radnom mjestu, važna je kao osnovica za snažno ustrojstvo sindikata.

 • Najviši  organ podružnice je POVJERENIŠTVO PODRUŽNICE
  Sastoji se od GLAVNOG POVJERENIKA, njegova  zamjenika i svih sindikalnih povjerenika izabranih u podružnici.
  Sindikalni povjerenici biraju se javnim ili tajnim glasovanjem, kako to odluče članovi sindikata na organiziranom sindikalnom skupu, gdje se provode izbori za predstavnike.
  Izbor sindikalnog povjerenika provodi se u svakoj sindikalnoj jedinici koja broji minimalno 5 članova.
  Izabrani povjerenici po djelatnostima čine SREDIŠNJI ODBOR  PODRUŽNICE
 • SREDIŠNJI ODBOR PODRUŽNICE  predlaže kandidata za GLAVNOG POVJERENIKA, a bira ga Povjereništvo podružnice. Glavni povjerenik za svoj rad odgovara Povjereništvu i Središnjem odboru povjereništva, ali i cjelokupnom članstvu podružnice
 • Glavni povjerenici  iz svih sindikalnih podružnica čine GLAVNO POVJERENIŠTVO SINDIKATA
 • Ovo tijelo je između sjednica Sabora izvršni organ koji rukovodi radom sindikata
 • SABOR je najviše tijelo sindikata kojeg čine zastupnici – sindikalni povjerenici iz podružnica  ( članovi Središnjeg odbora podružnica ) i članovi sindikata koji su po svojoj funkciji zastupnici
 • Temeljem izmjena i dopunama Statuta, ostvaruje se i pravo izbora na svakih započetih 50 članova još po jednog zastupnika unutar djelatnosti.

KAKAV MORA BITI SINDIKALNI POVJERENIK ?

Članstvo za svoje predstavnike bira odgovorne i sposobne ljude koji će štititi i promicati njihove interese.

Snaga, kao i dignitet sindikata ovisni su o brojnosti članstva sindikata, kao i o kvaliteti njegovih sindikalnih povjerenika na svim razinama.

Zato je bitno da i članstvo svoje izabrane predstavnike pravovremeno obavještava o svojim problemima, te ih i nadzire da se sve što je dogovoreno i provodi.

Sindikalni povjerenici  na svim razinama ne smiju izbjegavati odgovornost i podnošenje članstvu, redovitih izvješća o svom radu i svim sindikalnim aktivnostima.

 

Stvarajući snažan sindikat, birajući odgovorne profesionalne povjerenike, radnici će putem svojih izabranih predstavnika  ravnopravno moći utjecati na poboljšanje i ostvarivanje svojih prava: prava na rad – prava na plaću – prava na bolje uvjete rada.

Hodogram izbornih radnji i Izborna pravila se nalaze u svim podružnicama sindikata i glavnih povjerenika.

Comments are closed.