23.08.2013. – Uprava HŽ Infrastrukture donijela odluku o prodaji stanova u vlasništvu HŽ Infrastrukture


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Odlukom (objavljenom u Službenom vjesniku broj 10 od 30.srpnja 2013.) se utvrđuju uvjeti i način prodaje stanova u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o..

Predmet prodaje prema ovoj Odluci su stanovi u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. koji se nalaze izvan pružnog pojasa i koji čine temeljni kapital društva HŽ Infrastruktura d.o.o., a koji koriste najmoprimci i njihovi članovi uže obitelji temeljem ugovora o najmu ili drugih akata.

Korisnici stanova mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana temeljem zaprimljene pisane obavijesti odnosno ponude za kupnju stana, koja će im biti dostavljena od strane vlasnika stana temeljem popisa stanova koji mogu biti predmetom prodaje.

Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi godinu dana od dana dostave pisane obavijesti odnosno ponude za kupnju stana, a zahtjev se podnosi HŽ Infrastrukturi d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12 – Nekretnine.

Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.

Kod kupnje stana uz obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 20 godina od dana sklapanja ugovora. Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4,88 % godišnje i nije promjenjiva.

Porez na promet snosi kupac stana.

Kao prodajna cijena stana utvrđuje se tržišna cijena stana po procjeni ovlaštenog vještaka, a odabir ovlaštenog sudskog vještaka obavlja prodavatelj stana.Trošak procjene stana snosi prodavatelj.

Moramo konstatirati da nakon dugogodišnjeg perioda priprema za prodaju stanova ova odluka svakako omogućava zainteresiranima radnicima da nakon dugogodišnjeg statusa najmoprimca steknu i vlasništvo na stanovima, ali ne možemo u potpunosti biti zadovoljni jer smo očekivali da će se uvjeti određivanja prodajne cijene stanova ipak temeljiti na uvjetima iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kako smo to u više navrata i pismeno tražili.

Comments are closed.