05.07.2013. – Od 1.7.2013. radna knjižica prestaje važiti kao javna isprava


Radna knjižica

Od 1. srpnja 2013. godine radna knjižica prestaje važiti kao javna isprava, a nadomjestiti će je elektronički zapis podataka, sukladno Pravilniku o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (NN 79/13).

Poslodavac je obvezan najkasnije do 1. listopada 2013. godine svakom radniku vratiti radnu knjižicu. Ovlaštena osoba poslodavca , prije izvršenja povrata radne knjižice dužna je u radnoj knjižici precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku „Bilješke“.

Radna knjižica se ne zaključuje (niti s 1. srpnja 2013. godine niti s danom povratka iste radniku) nego se staž kod zadnjega poslodavca ostavlja otvoren.

Ukoliko poslodavac do 1. listopada 2013. godine nije u mogućnosti radniku vratiti radnu knjižicu, dužan je radnu knjižicu dostaviti područnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/HZMO sukladno posebnom propisu o mirovinskom osiguranju koji se određuje prema mjestu prebivališta radnika, a ako je mjesto prebivališta radnika nepoznato, tada središnjoj službi HZMO-a.

Radnik se vraćenom radnom knjižicom može koristiti u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti. Ako za te potrebe radnik određene činjenice može dokazivati radnom knjižicom, nema zapreke da do izdavanja elektroničkog zapisa osoba koja se zapošljava te činjenice ne dokazuje radnom knjižicom i novom poslodavcu. Ako mu je kod prethodnog poslodavca radni odnos prestao nakon 1. srpnja 2013. godine, taj podatak neće biti upisan u radnu knjižicu, a novom poslodavcu može biti važan zbog, primjerice, utvrđivanja ukupnog radnog staža, zbog dodatka na plaću, ili utvrđivanja je li radnik kod prethodnog poslodavca ostvario pravo na puni ili razmjeran dio godišnjeg odmora. U tom slučaju novi poslodavac može tražiti od radnika potvrdu prethodnog poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa.

Comments are closed.