28.05.2013. – Predsjednik RH prof. dr.sc. Ivo Josipović primio predstavnike Sindikata infrastrukture HŽ-a


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

U povodu 20. obljetnice rada Sindikata infrastrukture HŽ-a, dana 28.05.2013. godine, Predsjednik RH prof. dr. sc. Ivo Josipović primio je predstavnike našeg sindikata.

Predsjednik RH u uvodnom dijelu čestitao je sindikatu obljetnicu i istakao važnost uvažavanja socijalnih partnera u procesima koji se odvijaju u društvu.

Nakon uvodnog predstavljanja predstavnika sindikata, predsjednik sindikata upoznao je Predsjednika RH sa načelima i djelokrugom rada sindikata i dvadesetogodišnjim presjekom naših najvažnijih aktivnosti. Istakli smo našu reprezentativnost sindikata koji djeluje u društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. koji obuhvaća najveći broj članova.

Izvor fotografije: Ured Predsjednika RH, snimio Filip Širanović, službeni fotograf

Predsjednika RH zanimala je aktualna situacija i procesi koji se odnose na željeznicu kao i problemi koji nas predstavnike radnika muče u svakodnevnim aktivnostima u cilju zaštite radnika. Zanimalo ga je i naše viđenje o rješenjima.

Apostrofirali smo problem izostanka socijalnog dijaloga u društvu i provođenje procesa restrukturiranja bez uključivanja socijalnih partnera.

Istakli smo naše kritičko stajalište i na donošenje akata o organizaciji društva HŽ Infrastruktura d.o.o. i ne prihvaćanje organizacijskih modela koji vode ka smanjivanju broja radnika, a posebice smo dali svoj osvrt na izdvajanje djelatnosti održavanja i građenja pruga iz HŽ Infrastrukture d.o.o.

Naše mišljenje je da se izdvajanjem organizacijskog dijela Poslovnog centra održavanja i građenja infrastrukture, u kojem se između ostalog obavljaju poslovi temeljnog održavanja i kapitalnih remonata, gradnje pruga i namjera da se isti i privatiziraju, svakako dovodi u pitanje tehnološki razvoj i unapređenje željezničke infrastrukture.

Upoznali smo Predsjednika RH sa činjenicom da do danas nije donesena Strategija prometnog razvitka RH, koja bi trebala utvrditi jasniju strategiju razvoja između ostaloga i željezničkog sustava.

Ukazali smo potrebu pripreme projekata koje ćemo nominirati za strukturne europske fondove.

Upravljanje i gospodarenje željezničkom infrastrukturom temelji se prvenstveno na principima i kriterijima koji proizlaze iz njezine osnovne funkcije, tj. sigurnog, urednog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa te njezinoga održavanja, tehnološkoga unapređenja i razvoja.

Osnovna funkcija Upravitelja željezničkom infrastrukturom je izgradnja željezničke infrastrukture, investiranje u istu,održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture.

Obostrano smo zaključili nužnost provođenja socijalnog dijaloga o važnim pitanjima koja svakako utječu na gospodarsko socijalni položaj radnika.

Comments are closed.