13.03.2013. – Međunarodna konferencija o jačanju regionalne suradnje i socijalnog dijaloga


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

05.03.-07.03.2013. NÜRNBERG

U njemačkom gradu Nürnbergu održana je međunarodna konferencija o regionalnoj suradnji i socijalnom dijalogu, na kojoj su sudjelovali sindikati radnika u transportu Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunjske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, predstavnici ETF-a i EVG-a.

Na istoj su bili i predstavnici SIHŽ-a.

Ovu konferenciju poduprla je zaklada Friedrich Ebert Stiftung.

Na konferenciji je prvog dana prezentiran sažetak sa prethodnih sastanaka održanih u Hrvatskoj i Bugarskoj.

Isto tako dan je kratki prikaz situacije u transportnom sektoru zemalja učesnica konferencije.

Posebno bismo istakli vrlo interesantno izlaganje o utjecaju promjene EU prometne politike na nacionalni željeznički prijevoz.

Prisutan je sve jači lobi cestovnog prijevoza,neoliberalne poslovne politike i otvaranje tržišta, potrebe za ulaganja u željeznicu, procesi restrukturiranja željeznica u regiji.

Europska komisija usvojila je 31.1.2013. i 4 željeznički paket koji se sastoji od 6 zakonskih prijedloga s naglaskom na sljedeće:

-standardi i certifikati (cilj smanjivanje administrativnih troškova željezničkih tvrtki), olakšati ulazak novih operatera na tržište,

-struktura koja funkcionira (jačanje upravljanja infrastrukturom, na način da upravitelji kontroliraju i planiranje investicija u infrastrukturu, svakodnevni rad i održavanje, izrada voznog reda),

-kvalificirana radna snaga (u okviru EU regulative države članice će imati mogućnost ali ne i obvezu), zaštititi radnike zahtijevajući od novih poduzetnika da prilikom prijenosa ugovora o pružanju javnih usluga preuzmu i radnike.

Završnog dana konferencije, zanimljiva je bila prezentacija o aktivnostima udruge Mobifair koja se bavi otkrivanjem socijalnog dumpinga, i važnosti socijalnog dijaloga u borbi protiv dumpinga. Vidjeli smo primjere takvog dumpinga u vuči vlakova, održavanju pruga.

Jasno je da će se sve više slučajeva dumpinga pojavljivati u našem sektoru, te da će sindikati morati osmisliti metode djelovanja u cilju sprječavanja istog.

Možemo rezimirati na kraju, da željeznički sektor u budućnosti čeka težak proces zadržavanja konkurentnosti u transportnom području s obzirom na veliku konkurenciju cestovnog lobija.

Ako se imaju na umu svojstvenosti željezničke infrastrukture koje i diferenciraju istu od ostalih djelatnosti, investicije u istu imaju značajne karakteristike stvaranja nove vrijednosti i posredni učinak koji polučuju, jer su preduvjet razvitka gospodarstva i ostalih društvenih djelatnosti.

Posebna opasnost dolazi od socijalnog dumpinga što će iziskivati svakako veću sindikalnu aktivnost ali i širu sindikalnu regionalnu suradnju. Sindikati će morati oblikovati konkretne aktivnosti kako bi se sačuvala radna mjesta i zaštitila prava radnika. To svakako neće biti lako.

Trebati će osmisliti metode djelovanja i utjecaja na donošenje nacionalnih strategija prometne politike koje trebaju osigurati veću odgovornost države za osiguranjem sredstava u nacionalnom budžetu za željeznicu.

Važno će biti da države preuzmu i odgovornost za ulaganja u željeznicu.

Jačanje socijalnog dijaloga kao dijela europskog socijalnog modela ima za strateški cilj promicanje dostojanstvenog rada za sve radnice i radnike, prava na rad i razvoj radnog standarda.

Comments are closed.