10.02.2013. – Kada se nema strategija…


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Još jedne izmjene Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. ugledale su svjetlo dana.

Potvrđena je namjera Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. o izdvajanju dijela osnovne djelatnosti održavanja iz društva.

Ništa u priči ne bi bilo neobično da se ne radi o izdvajanju dijela temeljnih ključnih djelatnosti koje obavlja upravitelj željezničke infrastrukture, a koje se odnose na izgradnju, održavanje željezničke infrastrukture, i kapitalne remonte. Osnovna funkcija Upravitelja željezničkom infrastrukturom je izgradnja željezničke infrastrukture, investiranje u istu, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture.

Podsjetiti ćemo da RH ima 2700 km pruge, od kojih mnoge iziskuju remont i rekonstrukciju.

I dok mediji ovih dana prenose da je upravo HŽ Infrastruktura d.o.o. u javnom sektoru ostvarila najmanji postotak realizacije planiranih investicija za proteklu godinu, uprava donosi neshvatljivu poslovnu odluku da svoju temeljnu djelatnost izgradnje i investicijskog održavanja izdvaja.

Koliko je samo propušteno u realizaciji financijskih sredstava iz EU fondova zbog nedostatnog broja projekata, a koja sredstva smo morali nadomjestiti sredstvima iz nacionalnog budžeta, zato što su se propuštali izvedbeni rokovi u izradi pred pristupnih projekata.

Dok se u Europi, čiji ćemo članovi uskoro postati, države svojim nacionalnim zakonodavstvima brinu da zaštite svoje željeznice, naša država ni dan danas još nije donijela strategiju željezničkog razvoja. Nemamo definiranu prometnu politiku od strane Vlade RH, koja će dati jasne odgovore o razvoju prometne infrastrukture kojom će se pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodnu podjelu rada i stvoriti konkretne mogućnosti za izravnim ulaganjem stranog kapitala.

I to nismo u stanju odraditi sami, već raspisujemo međunarodni natječaj za izbor konzultanata za izradu strategije prometnog razvoja.

Izdvajanjem dijela poslova iz organizacijskog dijela Poslovnog centra održavanja i građenja infrastrukture, u kojem se između ostalog obavljaju poslovi temeljnog održavanja i kapitalnih remonta, gradnje pruga i namjera da se isti u budućnosti privatiziraju, uprava društva jasno pokazuje da luta u iznalaženju rješenja za organizacijskim modelima vezanim za stvaranje sigurne i uspješne tvrtke u kojoj će se osigurati dostatni prihodi i koja će pružati transparentnu uslugu kao upravitelj infrastrukturom.

Po nama ovakvi prijedlozi sigurno će ugroziti tehničko tehnološki razvoj i unapređenje željezničke infrastrukture.

Na dostavljeni prijedlog izmjena Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. sindikat će nakon pomnih analiza i očitovanja djelatnosti uputiti svoje konačno očitovanje o materijalu, te o istom izvijestiti članove sindikata.

Comments are closed.