09.01.2013. – Kršenje Europske socijalne povelje


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ-A
SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE

Zagreb, 09.01.2013.

DELEGACIJA EUROPSKE UNIJE U RH
10000 ZAGREB
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 6

Predmet: kršenje Europske socijalne povelje

Poštovani,

Razvoj prometne infrastrukture ključan je za ekonomski i socijalni razvoj te promicanje regionalne povezanosti. Očekivali smo da će se Nacionalnim programom ulaganja u željezničku infrastrukturu, pravovremeno, promišljeno i odgovorno predvidjeti sve uvjete koji će definirati potrebne strateške ciljeve za ulaganja u željezničku infrastrukturu i koji će se onda kroz Operativne programe prometne politike provoditi u praksi, a posebice što će se istima definirati i projekti koje možemo prijaviti za apliciranje sredstava iz europskih fondova.

Na temelju kritičke analize dosadašnjeg razvitka i zatečenog stanja svjesni smo potrebe daljnje razrade osnovne koncepcije razvitka željezničkog infrastrukturnog sustava. Razrada strategije razvitka može imati svoj puni smisao i rezultirati korisnim učincima ako se temelji na društveno verificiranim ciljevima i tome odgovarajućoj društvenoj i gospodarskoj realnosti planova.

Ključna orijentacija u prometu zemalja Europske unije, čijom će članicom i naša država postati, usmjerena je upravo na razvoj željezničkog prometa, gdje željeznica doživljava preporod zbog brojnih prednosti koje pruža. Uspjehu razvojnih planova prethodi konsenzus svih uključenih, zainteresiranih strana: vlasnika-poslodavca, korisnika usluga i radnika.

Ovim putem Vas obavještavamo da se u HŽ Infrastrukturi d.o.o. provodi proces restrukturiranja bez socijalnog dijaloga sa socijalnim partnerima. Mi iskazujemo našu zabrinutost jer ne vidimo jasna strateška opredjeljenja kako vlasnika tako niti Uprava društava nastalih podjelom HŽ-a. Nema jasne vizije o ciljevima restrukturiranja, nema dovoljno investicijskih projekata kojima će se postići konkurentnost poduzeća na tržištu.

Socijalni dijalog između sindikata na HŽ-u i resornog ministarstva ne postoji. Unatoč činjenici da smo upućivali niz dopisa kojim se pozivalo resornog ministra na održavanje međusobnih sastanaka, do danas nije održan ni jedan sastanak, a nismo dobili niti pisani odgovor.

Trenutno stanje ukazuje na sve veću potrebu uključivanja resornog ministarstva jer činjenica je da se određeni problemi koji zahtijevaju suradnju sindikata ne mogu riješiti na razini Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o., HŽ Carga d.o.o., HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Što više, nakon gašenja HŽ Holdinga koji je imao ulogu upravljati i koordinirati cjelokupnim sustavom tu odgovornost, neformalno, preuzelo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Restrukturiranje koje je započelo u svim društvima HŽ-a, pokrenulo je niz procesa koji utječu na položaj radnika. U tijeku su izmjene Pravilnika o organizaciji kroz koje se bez jasnih kriterija gase radna mjesta i zahtjevi za rezanjem radničkih prava kroz kolektivne ugovore, a sve sa ciljem jednostranog smanjenja troškova. Svi postupci provode se stihijski bez jasne projekcije utjecaja na porast kvalitete usluge i obujma prometa ljudi i robe, a odgovorne osobe pa i resorni ministar očekuju razumijevanje radnika i sindikata.

Ukoliko se hitno ne uspostavi kvalitetan socijalni dijalog na svim razinama odlučivanja smatramo da će doći do velikih problema u nastavku procesa restrukturiranja tim više što se najavljuju daljnja smanjivanja broja radnih mjesta u svim društvima HŽ-a., privatizacije i stečajevi i dodatno rezanje radničkih prava.

Primjer lošeg socijalnog dijaloga je i problem presude Županijskog suda u Zagrebu kojom je proglašen ništetnim III Aneks Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. i dano za pravo svim radnicima HŽ Infrastrukture da individualnim tužbama dobiju nemale razlike plaće.

Na činjenicu da je presuda Županijskog suda pravomoćna i izvršna, Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o. odgovara na način da radnike zastrašuje otkazima i nastoji ih spriječiti u korištenju legitimnog puta za ostvarenje njihovih prava.

Odgovorna Uprava, u prvom redu ne bi se smjela kršiti zakon, a u slučaju da je zbog kršenja zakona protiv nje pokrenut sudski spor, odgovorna Uprava morala bi planirati sredstva za saniranje svih eventualnih troškova koji bi mogli nastati po sudskoj presudi.

Republika Hrvatska je demokratska i pravna država koja je preuzela međunarodne konvencije i dokumente koje se također trebaju poštivati.

Jedan od njih je Europska socijalna povelja koja u svojim odredbama o temeljnim pravima i obvezama između ostalog utvrđuje:

 • Svi zaposlenici imaju pravo na pravičnu plaću koja će njima i njihovim obiteljima osigurati dostojan životni standard.
 • Svi zaposlenici imaju pravo na zaštitu svojih potraživanja u slučaju insolventnosti njihovih poslodavaca.
 • Svi zaposlenici imaju pravo na dostojanstvo u radu.
 • Glavni ciljevi i odgovornost poslodavaca za postizavanje i održavanje što je moguće više i stabilnije razine zaposlenosti, pri tome nastojeći ostvariti punu zaposlenost.
 • Djelotvornost u zaštiti prava zaposlenika da zarađuju za svoj život slobodno izabranim radom.

Iz dosadašnjih radnji Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., proizlazi da sve ovo naprijed navedeno toj Upravi nije važno niti obvezujuće postupanje i stoga ćemo učiniti sve da se o radnjama Uprave obavijesti i Delegacija Europske unije u RH i Međunarodna organizacija rada.

Sindikat infrastrukture HŽ i Sindikat željezničara Hrvatske javno poručuju Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Upravi HŽ Infrastrukture d.o.o. da neće dozvoliti prijetnje prema svojim članovima niti protuzakonito postupanje protiv njih. Jedina „krivica“ radnika je što traže svoja zakonska prava.

Europa ima usvojene standarde ponašanja. U njoj članice funkcioniraju kao pravne države. Razvija se socijalni dijalog kao uvriježen način komuniciranja između socijalnih partnera.

Socijalno partnerstvo pretpostavlja najviši stupanj suradnje, suodlučivanja i uzajamne odgovornosti poslodavca i sindikalnih predstavnika radnika, važnih za proces donošenja i provedbe programa i svih akata vezanih uz položaj radnika.

S poštovanjem,

SINDIKAT INFRASTRUKTURE HŽ-A
Predsjednik: Slavko Proleta

SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE
Predsjednik: Zoran Maršić

Comments are closed.