Pravilnik o radu što donosi i koja se to umanjenja radničkih prava predlažu


 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Kao što smo već na našim stranicama izvijestili tri sindikata odbila su dati suglasnost na predloženi tekst Pravilnika o radu za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. ocjenjujući isti kao neprimjeren pokušaj Uprave društva da drastično smanji prava radnika , svodeći ih na zakonski minimum, a koja su povoljnije uređena važećim Kolektivnim ugovorom za društvo.
U nastavku dajemo kratki prikaz određenih prava koja su se našla na udaru predloženog Pravilnika o radu:

Poglavlje zasnivanje radnog odnosa

 • ugovor o radu na određeno vrijeme – u prijedlogu Pravilnika se predlaže da „poslodavac ne smije s radnikom sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos zasniva za neprekinuto razdoblje dulje od tri godine….., „dok KU, regulira vremenski period od dvije godine.

Poglavlje radno vrijeme

 • predlaže se uvođenje godišnje preraspodjele, dok je ista u KU regulirana kao mjesečna.

Poglavlje odmori i dopusti

 • predlaže se smanjenje trajanja godišnjih odmora po kriterijima, na ukupno 27 dana
 • predlaže se smanjenje prava na dane korištenja slobodnih dana za dobrovoljne darivatelje krvi, u trajanju od 1 dana,
 • predlaže se smanjivanje dana za korištenje plaćenog dopusta, uz ukidanje i određenih osnova za korištenje, kao npr. pravo na oslobođenje od obveze rada radi traženja članova obitelji nestalih u ratu.

Poglavlje izobrazba radnika i osposobljavanje za rad

 • predlaže se ukidanje prava na plaćeni dopust u slučajevima nastavka obrazovanja radnika na poslijediplomskim obrazovanjima, kao i obrazovanjima vezanim za polaganje državnih stručnih ispita i pravosudnog ispita.

Poglavlje plaća i druga primanja

 • predlaže se nepovoljnije reguliranje prava na solidarnost,
 • predlaže se smanjivanje iznosa naknade za vrijeme privremene spriječenosti zbog bolesti, sa 90 % na 80%,
 • predlaže se smanjivanje naknade za sate provedene u pripravnosti sa 15% na 5%,
 • ukinuta je naknada za rad na organiziranim radilištima,
 • smanjuje se pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, kojim se utvrđuje da se pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla i besplatan prijevoz radnika, međusobno isključuju.

Poglavlje ostala primanja

 • prava kao što su regres, božićnica predviđaju se kao pravo definirano „ukoliko bude mogućnosti“ odnosno „sukladno financijskim mogućnostima društva.“
  Uskrsnica se ne predviđa.
 • predlaže se umanjenje otpremnine kod otkaza ugovora o radu, na visinu 1/3 prosječne plaće.
 • dar za djecu predviđa se „ukoliko bude financijskih mogućnosti.“

Poglavlje prestanak ugovora o radu

 • predlaže se smanjenje otkaznih rokova, odnosno svođenje istih na zakonski minimum.

Poglavlje zaštita prava radnika

 • Ne predviđa se vođenje postupka mirenja u slučajevima povrede prava radnika.

Što reći na sve, jedino da u društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. izostaje ozbiljnije vođenje socijalnog dijaloga, i kada se očekuje nastavak kolektivnog pregovaranja, druga strana temeljem ovakvog postupka, očito nema namjeru pregovarati u dobroj vjeri o radničkim pravima.
Pravo na rad, primjereno vrednovanje rada, uređenje uvjeta rada radnika, mi smatramo civilizacijskim vrijednostima, na koje se očito počelo zaboravljati.

No sindikati će svakako inzistirati da se jedino kroz proces kolektivnog pregovaranja i sklapanje kolektivnog ugovora, trebaju izregulirati i definirati radnička prava, jednostavno iz razloga što je pravno uređenje rada, odnosa iz rada i u svezi s radom, radnih odnosa, kao i prava i obveza koji postoje, prevažno pitanje.

Comments are closed.