Naslovnica

12.2.2020. – Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi: Priopćenje reprezentativnih sindikata

Kolektivni pregovori o novom KU u HŽI, traju nešto više od 4 mjeseca. U tom vremenu održano je 23 sastanka pregovaračkih odbora i nekoliko sastanaka reprezentativnih sindikata sa Upravom HŽI. Rezime dosadašnjeg dijela kolektivnih pregovora trenutno se ogleda u izračunu kojim je poslodavčeva strana sindikalne zahtjeve pretvorila u određeni kunski iznos – iskazano povećanje troška [...]

15.11.2019. – Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi: Priopćenje reprezentativnih sindikata

U skladu s dogovorom na zadnjem sastanku  Pregovarački odbor poslodavca dostavio nam je svoj cjeloviti prijedlog (radno pravni + tarifni dio) novog KU.  Nakon analize zaprimljenih materijala sa žaljenjem moramo konstatirati da da je prijedlog poslodavca nepovoljan za radnike HŽ Infrastrukture. Poslodavac kroz svoj prijedlog radnicima nudi povećanja pojedinih prava istovremeno ih uvjetujući smanjenjem drugih [...]

Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi – priopćenje reprezentativnih sindikata

Nakon kratkog zastoja u kolektivnim pregovorima postignut je dogovor o Protokolu o načinu rada Pregovaračkog odbora poslodavca i Pregovaračkog odbora sindikata za sklapanje Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o., čime su stečeni preduvjeti za nastavak pregovora. U skladu s dogovorom Pregovarački odbor poslodavca nam je uručio svoj prijedlog Radno pravnog dijela Kolektivnog ugovora. Prijedlog koji nam [...]

3.10.2019. – O kolektivnim pregovorima u HŽ Infri

PRIOPĆENJE SVA TRI SINDIKATA: 25. rujna 2019. započeli su kolektivni pregovori u HŽ Infri. Unatoč usta punih priče o „namjeri pregovaranja u dobroj vjeri“ poslodavac je od početka krenuo suprotnim putem. Naime, poslodavac pokušava nametnuti da u ime HŽ Infre pregovore kao njihov koordinator vodi odvjetnički ured. Nejasno je kojim argumentom se vodi uprava HŽI [...]