Arhiva za kategoriju Obavijesti

12.2.2020. – Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi: Priopćenje reprezentativnih sindikata

 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Kolektivni pregovori o novom KU u HŽI, traju nešto više od 4 mjeseca. U tom vremenu održano je 23 sastanka pregovaračkih odbora i nekoliko sastanaka reprezentativnih sindikata sa Upravom HŽI.

Rezime dosadašnjeg dijela kolektivnih pregovora trenutno se ogleda u izračunu kojim je poslodavčeva strana sindikalne zahtjeve pretvorila u određeni kunski iznos – iskazano povećanje troška u odnosu na sadašnje stanje. U ponedjeljak, 10. veljače isto je prezentirano  predsjedniku Uprave HŽI.

U skladu sa Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2020., člankom 20. stavkom 3 sljedeći korak  je održavanje sastanka u resornom MMPI na kojem će se prezentirati utvrđeni izračuni koji se odnose na radnopravni i tarifni dio novog KU. Spomenuti zakon obavezuje korisnike državnog proračuna (a HŽI to svakako je) na traženje i dobivanje suglasnosti resornog ministarstva prije sklapanja novog kolektivnog ugovora. Odluka  resornog ministra direktno će utjecati na daljnje aktivnosti sindikata u ovim kolektivnim pregovorima.

Zahtjevi koje je istaknula sindikalna strana i koji su bili temelj za izračun troška koji je radio poslodavac  su sljedeći:

 • zaštita radnika od poslovno uvjetovanih otkaza,
 • uređenje odredbi o radnom vremenu s naglaskom na jasno definiranje procesa preraspodjele radnog vremena za izvršne radnike,
 • obveza izdavanja pisanog zahtjeva za uvođenje prekovremenog rada,uz reguliranje maksimalnog broja sati,
 • reguliranje prava radnika na godišnji odmor,
 • reguliranje privremenog udaljenja radnika,
 • pravo na dnevnicu kod privremenog rasporeda,
 • rangiranje kolodvora (službenih mjesta),
 • definiranje rada radnika koji rade na redovnom i izvanrednom održavanju pruga kada rade na otvorenoj pruzi i za rad pod prometom,
 • reguliranje rada na organiziranom radilištu,
 • reguliranje pripravnosti u KU, a ne odlukom poslodavca, uz reguliranje prava na priznavanje stvarnih troškova prijevoza ili za korištenje privatnog auta u službene svrhe,
 • reguliranje prava na mjesečni dodatak svim radnicima,
 • uvođenje pravične naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima,
 • reguliranje naknade za topli obrok po efektivnom satu rada,
 • reguliranje isplata božićnice, dara za Uskrs i regresa za GO u visini neoporezivog iznosa,
 • reguliranje prava na sistematske preglede za radnike,
 • reguliranje prava na dodjelu pomoći za izuzetne slučajeve,
 • povećanje cijena sata rada,
 • reguliranje odredbe da se cijene sata rada ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja KU Pravilnikom o radu,
 • reguliranje odredbe o usklađenosti Pravilnika o radu sa Kolektivnim ugovorom.

Dugotrajan postupak kolektivnih pregovora u pravilu postaje „plodno tlo“ za razne vizionare i teoretičare zavjere koji u eter plasiraju hrpu potpuno netočnih informacija.

Neki od njih pokušavaju ušićariti jeftini sindikalni poen jer ne mogu sudjelovati u pregovorima (nisu reprezentativni), a neki jednostavno stvaraju nezdravu klimu u radnom okruženju s isključivom namjerom unošenja netočnih informacija nastojeći pri tome osporiti trud sindikata koji pregovaraju i njihovo ekskluzivno pregovaračko pravo.

Sindikalna strana pregovore vodi u dobroj vjeri i cilj joj je poboljšanje materijalnih i drugih prava svih radnika u društvu.

Sve ostalo su spinovi koje plasiraju oni čije se namjere nikako ne poklapaju sa interesima radnika HŽI. Daljnje informacije očekujte  nakon sastanka u MMPI.

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikata infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske

PROPĆENJE

No Comments

15.11.2019. – Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi: Priopćenje reprezentativnih sindikata

 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

U skladu s dogovorom na zadnjem sastanku  Pregovarački odbor poslodavca dostavio nam je svoj cjeloviti prijedlog (radno pravni + tarifni dio) novog KU.  Nakon analize zaprimljenih materijala sa žaljenjem moramo konstatirati da da je prijedlog poslodavca nepovoljan za radnike HŽ Infrastrukture. Poslodavac kroz svoj prijedlog radnicima nudi povećanja pojedinih prava istovremeno ih uvjetujući smanjenjem drugih postojećih prava. Pojednostavljeno, poslodavac ne nudi ništa – makar ne radnicima.

Kako prijedlog Pregovaračkog odbora poslodavca prije svega omalovažava radnike, a ne zadovoljava niti minimum ciljeva koje su reprezentativni sindikati postavili za ove kolektivne pregovore zatražili smo i održali dodatne sastanke s Predsjednikom Uprave.

Još jednom smo naglasili da se prava radnika HŽ Infrastrukture nisu povećavala od 2007. godine, te inzistiramo da Uprava uloži dodatne napore i poduzme potrebne aktivnosti  kojima će se omogućiti značajna poboljšanja prava u Kolektivnom ugovoru.

Danas smo poslodavcu uputili svoj prijedlog tarifnog dijela Kolektivnog ugovora i očekujemo da će se nakon priprema Pregovaračkog odbora poslodavca kolektivni pregovori žurno nastaviti.

Mi smatramo da naši zahtjevi nisu nerealni i da u ničemu ne odudaraju od trenutnih trendova u Republici Hrvatskoj. Radnici  HŽ Infrastrukture itekako zaslužuju poboljšanje svog položaja kroz bolji KU, a pogotovo uzmemo li u obzir  sva odricanja koja godinama mirno podnose.

Kolektivne pregovore nastavljamo u dobroj vjeri, čvrsto uvjereni da će se kroz socijalni dijalog postići kompromisi na zadovoljstvo radnika HŽ Infrastrukture.

PRIOPĆENJE

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikata infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske

No Comments

Kolektivni pregovori u HŽ Infrastrukturi – priopćenje reprezentativnih sindikata

 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Nakon kratkog zastoja u kolektivnim pregovorima postignut je dogovor o Protokolu o načinu rada Pregovaračkog odbora poslodavca i Pregovaračkog odbora sindikata za sklapanje Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o., čime su stečeni preduvjeti za nastavak pregovora. U skladu s dogovorom Pregovarački odbor poslodavca nam je uručio svoj prijedlog Radno pravnog dijela Kolektivnog ugovora.

Prijedlog koji nam je uručen moguće je ocijeniti kao materijal koji ima malo viša prava od minimalnih prava određenih  Zakonom o radu. Ukratko, poslodavac predlaže značajno smanjivanje prava radnika.

Nakon analize prijedloga poslodavca Pregovarački odbor sindikata dao je svoj prijedlog radno pravnog dijela Kolektivnog ugovora i zatražio nastavak pregovaranja.

Dana 29. listopada 2019. g. je održan četvrti sastanak pregovaračkih odbora na kojem smo zatražili da nam se dostavi cjelovit prijedlog novog Kolektivnog ugovora kako ga vidi poslodavac, dakle i tarifni dio.

Pregovarački odbor poslodavca se obvezao da će svoj prijedlog novog Kolektivnog ugovora dostaviti 4. studenoga 2019. g. nakon čega ćemo obaviti konzultacije i sindikalno usuglašavanje te nastaviti pregovore.

Kako je na današnjim kolektivnim pregovorima prisustvovao i predsjednik Uprave HŽI iskoristili smo priliku i podastrijeli smo mu očekivanja radnika u smislu povećanja prava i plaća u novom Kolektivnom ugovoru uz naznaku da se prava i plaće radnika nisu povećavale od 2007. godine.

Mi kolektivne pregovore nastavljamo u dobroj vjeri želeći vjerovati da je i poslodavcu cilj imati zadovoljne i motivirane radnike koje ne tretira kao trošak. Vjerujemo da će se kroz socijalni dijalog uz uvažavanje svih činjenica  doći do rješenja koje će biti za opće dobro našeg društva.

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Sindikata infrastrukture HŽ
Sindikat željezničara Hrvatske 

PRIOPĆENJE

No Comments

3.10.2019. – O kolektivnim pregovorima u HŽ Infri

 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

PRIOPĆENJE SVA TRI SINDIKATA:

25. rujna 2019. započeli su kolektivni pregovori u HŽ Infri. Unatoč usta punih priče o „namjeri pregovaranja u dobroj vjeri“ poslodavac je od početka krenuo suprotnim putem. Naime, poslodavac pokušava nametnuti da u ime HŽ Infre pregovore kao njihov koordinator vodi odvjetnički ured.

Nejasno je kojim argumentom se vodi uprava HŽI kad pored svojih članova pregovaračkog odbora i menadžera pregovore za novi kolektivni ugovor  namjerava povjeriti vanjskom odvjetničkom društvu.

Sindikati smatraju da koordinatori pregovaračkih odbora kako sindikata pa tako i poslodavca trebaju biti radnici HŽ Infrastrukture, koji kao prvo razumiju sustav funkcioniranja željeznicom, tehničko tehnološki proces, uvjete i organizaciju rada.

Nije li sramotno svjedočanstvo sama činjenica da u pregovaračkom odboru poslodavca sjedi najjača menadžerska postava HŽ Infrastrukture, a uprava javno govori kako nema povjerenja u njihove domete.

Pregovori su zastali 2. listopada 2019. sve dok se ne obave konzultacije na strani poslodavca i dok se ne pronađe rješenje prihvatljivo za obje strane.

Mi kolektivne pregovore doživljavamo kao vrhunac socijalnog dijaloga s ciljem osiguranja boljih i pravednijih prava za radnike HŽ Infrastrukture a ne kao ovršni postupak kojeg bi trebao provoditi odvjetnički ured.

Vidimo li ovaj problem samo mi ili i ostatak ekipe koju je imenovala uprava u svoj pregovarački odbor?

 

No Comments

23.9.2019. – Ne radi se samo o radu do 67: Pogledajte što su sve promijenili građani i sindikati!

 • Print
 • PDF
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Pinterest
 • Add to favorites
 • Delicious
 • Reddit
 • RSS

Vlada je najavila da će udovoljiti svim zahtjevima sindikata. To znači velike promjene u Zakonu o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine. Sve promjene oko uvjeta za mirovinu možete provjeriti ovdje.


Iako se priča oko sindikalnog referenduma svela na izbor između rada do 65 ili 67, sindikati su zapravo tražili puno više. Vlada je najavila da će im sve ispuniti, a u nastavku donosimo popis stvari koje će se promijeniti kada (i ako) sindikalni zahtjevi postanu dio Zakona o mirovinskom osiguranju.

Krenimo redom.

Pravo na starosnu mirovinu sa 65 godina, a ne 67

Najviše diskutirani zahtjev sindikata je da se pravo na starosnu mirovinu ostvaruje sa 65 godina starosti.

Sadašnji zakon kaže:

Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2027. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Od 2028. do 2033. godine dobna granica bi se postepeno dizala, da bi na kraju dobili formulaciju:

Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2033. ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Što ćemo dobiti:

Sindikati su tražili da se pravo na starosnu mirovinu stječe sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Dakle, ukida se prijelazno razdoblje povećavanja dobi za mirovinu, a umirovljenici će u punu starosnu mirovinu i 2033. godine moći sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Prijevremene mirovine

Sadašnji zakon kaže:

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2027. ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

Kao i kod starosne mirovine, od 2027. previđeno je dizanje dobne granice za ostvarivanje prava na prijevremenu mirovinu sa 60 godina 2027. na 62 godine od 1. siječnja 2033.

Što ćemo dobiti:

Kao i u ranijem slučaju, ukida se prijelazno razdoblje i povećanje dobi za ostvarivanjem prava na prijevremenu starosnu mirovinu.

Stvari će i 2033. godine biti kao i danas – u prijevremenu mirovinu moći će se sa 60 godina starosti i 35 godina staža.

Dugogodišnji osiguranici dobili godinu dana ‘gratis’

Sadašnji zakon kaže:

Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju.

Međutim, od 2027. godine nadalje to pravo bi se stjecalo sa 61 godinom života i 41 godinom staža.

Što ćemo dobiti:

Briše se planirano povećanje godine života, tako da će dugogodišnji osiguranici za ostvarivanje prava i dalje trebati imati 60 godina života i 41 godinu staža.

Manja penalizacija za prijevremene mirovine

Ovaj zahtjev prošao je ispod radara, a umirovljenici koji odlaze u prijevremenu mirovinu bi po novom modelu mogli imati par stotina kuna veće mirovine, jer će se prijevremeno umirovljenje slabije penalizirati.

Sadašnji zakon kaže:

Za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu, umirovljenik će doživotno izgubiti 0,3 posto iznosa čitave mirovine. Budući da se prijevremeno može umiroviti za punih pet godina, najveća penalizacija danas za tih pet godina iznosi 18 posto.

Što ćemo dobiti:

Umjesto 0,3 posto po mjesecu ranijeg umirovljenja, mirovine će se penalizirati 0,2 posto po mjesecu ranijeg umirovljenja. To znači da će maksimalna penalizacija prijevremenog umirovljenja za pet godina iznositi 12 posto.

Bonus primjer:

Po važećem zakonu, kada bi prosječni umirovljenik s mirovinom od 2.444 kune išao pet godina ranije u mirovinu, bio bi penaliziran i dobio bi mirovinu od 2.004 kune.

Po novom zakonu, u istom slučaju, umirovljenik bi za punu penalizaciju dobio 2.151 kunu mirovine, dakle ušteda od oko 150 kuna.

Žene će moći ranije u mirovinu

Još jednu stvar koju su sindikati uredili jest smanjivanje prebrzog izjednačavanja žena i muškaraca kod ostvarivanja prava na mirovinu.

Sadašnji zakon kaže:

Žene danas za starosnu mirovinu moraju imati 62 godine i 4 mjeseca života. Ta granica bi se svake godine dizala za četiri mjeseca, do 2026. godine kada bi iznosila 64 godine i 8 mjeseci života.

Što ćemo dobiti:

Umjesto da svake godine dob raste za četiri mjeseca, rast će za tri. To znači da će u 2026. godini žene morati imati točno 64 godine života za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, dakle radi se o osam mjeseci uštede za isto razdoblje. Žene će u mirovinu sa 65 godina tek od 2030. godine.

Jednako starosnoj mirovini, na isti mehanizam se uređuje i pravo na ostvarivanje prijevremene mirovine žena, također zbog prijelaznog razdoblja. Žene će u prijevremenu mirovinu ranije od muškaraca moći ići do 2029. godine i to s 59 godina i 9 mjeseci života te s 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža, a od 2030. će biti izjednačene s muškarcima.

IZVOR

No Comments